DVTGP: Hòa bình, bạo lực, và tội ác | Peace, violence and crime | Th.32 Nghèo khổ và bất bình đẳng tài sản là nguyên nhân xã hội bất an và suy đồi đạo đức | Th.32 Poverty and disparity in wealth as a cause of social unrest and breakdown of morality in society


Hòa bình, bạo lực, và tội ác Th.32 Nghèo khổ và bất bình đẳng tài sản là nguyên nhân xã hội bất an và suy đồi đạo đức Chuyện kể trong đây cho thấy mối liên hệ giữa đạo đức và các điều kiện kinh tế của dân chúng. Nó chỉ ra rằng nguyên nhân…

Quảng Tịnh Nguyễn Chí Thanh | Tiểu Luận Kết Khóa Vạn Hạnh I: Vai Trò Huynh Trưởng


H.Tr Quảng Tịnh Nguyễn Chí Thanh, thứ nhì từ trái sang | Ảnh: Vạn Hạnh I, BHDTƯGĐPTVN-HK LỜI MỞ ĐẦU Khi nói đến hai chữ huynh trưởng ta thường hiểu nôm na rằng đó là người lớn hơn mình, là người anh theo quan hệ trong gia đình; là bậc đàn anh hay người đi trước…

Vanessa R. Sasson | BCBS: The Best Buddhist Story: Yasodhara’s Love and Loss


Princess Yasodhara was the wife of Prince Siddhartha Gautama(The Buddha) | by a-thammasak There is no one version of the Buddha’s story. No Bible or authoritative absolute. Instead, Buddhism can boast of thousands of renditions. A library more than a book. The Buddha’s story has been told in languages across the world and across generations. And each…

David Loy | Rocky Mountain Ecodharma Retreat Center | CJBS: Ecodharma: a new Buddhist path?


Giant Buddha at Long Son Pagoda (Chua Long Son) Buddhist temple, Nha Trang, Khanh Hoa Province, Vietnam   Ecodharma: a new Buddhist path? David Loy Rocky Mountain Ecodharma Retreat Center Abstract Today the climate emergency and other environmental challenges have become the most urgent issue that humanity faces – indeed, arguably the greatest problem that…

Hồi Ký Nguyễn Xuân Thu: Chương 2: Những chặng đường học tập | Chapter 2: My Education Journey


Chương 2: Những chặng đường học tập Học hành dang dở Gia đình tôi ở vùng nông thôn rất nghèo. Như đã nói ở trên, mẹ tôi cố gắng cho tôi đi học chỉ vì bà thương tôi, không muốn tôi bị thất học phải bị bắt làm xâu. Tôi không nhớ chính xác ngày…

Nguyễn Hưng Quốc: Chuyện dạy tiếng Việt như một ngôn-ngữ-một-rưỡi


SỐNG VỚI CHỮ tái bản với nhiều bài mới Tác giả: Nguyễn Hưng Quốc Văn Mới xuất bản lần đầu 2002, tái bản, 2014 Lotus Media tái bản, 2021 Bìa và trình bày: Uyên Nguyên ISBN: 978-1-716-10105-2 © Nguyễn Hưng Quốc & Lotus Media 2021. All rights reserved.   Chuyện dạy tiếng Việt như một ngôn-ngữ-một-rưỡi   Hình như…