Ronaldo Tumbokon | Quảng Pháp dịch và ghi chú: Mặt tốt và xấu của phương tiện truyền thông xã hội đối với thanh thiếu niên và trẻ nhỏ | Good and Bad Effects of Social Media on Teens and Kids | 1

Ảnh minh họa | Internet Ảnh hưởng tốt và xấu của phương tiện truyền thông xã hội đối với thanh thiếu niên và trẻ nhỏInstagram, Snapchat, TikTok, Facebook, Twitter hay các trang web truyền thông xã hội khác là những “món quà trời cho” đối với trẻ nhỏ và thanh thiếu niên muốn liên lạc…

Bhikkhu Bodhi | Nguyên Nhật Trần Như Mai dịch Việt: Những Người Mù Sờ Voi

Bhikkhu Bodhi Một thời Thế Tôn đang cư ngụ tại thành Xá Vệ (Sāvatthi) ở Rừng Kỳ Đà (Jeta’s Grove) thuộc Vườn Cấp-Cô-Độc ( Anathanpindika’s Park). Lúc bấy giờ, một số các sa môn, Bà-la-môn, và các du sĩ ngoại đạo cũng đang cư ngụ trong thành Xá-Vệ. Họ có những quan điểm, đức tin…

Đạo Sinh: Câu Chuyện Thầy Trò | Kỳ 35 | Quy Y Tăng

Tăng Thân Làng Mai, Pháp | Ảnh: Làng Mai “Yaḥ saṃghaṃ śaraṇaṃ gacchati śaikṣāśaikṣānasau saṃghakarakāndharmān gacchati yeṣāṃ lābhenāṣṭau pudgalāḥ saṃghī bhavanti abhedatvāt” [Người quy y tăng-già là người quy y các pháp tạo thành tăng-già dựa vào hai pháp hữu học và vô học. Nhờ đắc được các pháp này, tám hạng ‘người’ trở thành…

Phúc Trung Huỳnh Ái Tông: Lược sử Gia Đình Phật Tử Việt Nam | Thời kỳ hình thành Gia Ðình Phật Tử Việt Nam

Đại Hội Gia Đình Phật Tử lần thứ nhất tại chùa Từ Đàm năm 1951 4. Thời kỳ hình thành Gia Ðình Phật Tử Việt Nam: a)  Ðại hội Huynh Trưởng Gia Ðình Phật Tử toàn quốc lần thứ nhất: Do Gia Ðình Phật Hóa Phổ đã lan rộng ra các tỉnh miền Trung, để…