Buddhism For Kids: BASIC BUDDHISM | FACTS ABOUT BUDDHISM FOR KIDS: The Heart of the Buddha’s Teachings

The Buddha’s teaching can be simply summed up into three parts: Four Dharma Seals Four Noble Truths Noble Eightfold Path The Four Dharma Seals reflect the genuine teachings of the Buddha, just as a legal document is stamped with the royal seal. They can be simply explained by using the following terms: Anicca (impermanence) Everything in life,…

Thích Trí Hải (1906 – 1979): Hồi ký thành lập Hội Phật Giáo Việt Nam | Thời kỳ thứ ba: Chùa Quán Sứ, Hội Bắc Kỳ Phật Giáo

Chùa Cổ Miền Bắc | Ảnh: Internet Tùng thư đặt ở Hà Nam nhưng kinh, sách vẫn phải in trên Hà Nội. Thời  gian này, chúng tôi thường đi lại luôn, thỉnh thoảng Thượng Tọa Thái Hòa đưa tôi vào thăm chùa Quán Sư – Hà Nội. Vị trụ trì ở đấy bấy giờ là…

Nguyễn Xuân Thu | Hồi Ký: Hành Trình Từ Trường Làng Đến Đại Học Quốc tế RMIT Việt Nam | Kỳ 1-Nguyễn Xuân Thu và tầm của cái tâm

GS Nguyễn Hưng Quốc | Ảnh: Uyên Nguyên Lời giới thiệu Nguyễn Xuân Thu và tầm của cái tâm Nguyễn Hưng Quốc Sinh ra trong một gia đình nghèo khổ, ở một làng quê nghèo khổ thuộc một địa phương nổi tiếng nghèo khổ nhất nước (Vĩnh Linh, Quảng Trị), lớn lên trong một giai…

Hùng Khanh (Nguyên Hùng Võ Đình Cường): Cần hiểu đúng đắn ý nghĩa Gia đình Phật tử | Kỳ I

TVPV: Gia đình Phật tử (GĐPT) là một tổ chức giáo dục thanh thiếu niên được thành lập từ những năm 1940 của Phật giáo Việt Nam do Bác sĩ Tâm Minh – Lê Đình Thám đồng sáng lập. Qua từng giai đoạn hình thành từ Đồng ấu Phật tử, Thanh niên Phật học Đức dục, Gia…