Phúc Thiện Ngũ Duy Thành | Tiểu Luận Kết Khóa Vạn Hạnh I: Những Yếu Tố Đặc Thù Trong Nghệ Thuật Lãnh Đạo Đối Với Tổ Chức GĐPT

Niên Trưởng Phúc Thiện Ngũ Duy Thành, bên phải, hàng đầu. Hiện nay là Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ | Ảnh: Facebook Vạn Hạnh I MỞ ĐẦU Nghệ thuật lãnh đạo là một phương thức bao gồm nhiều yếu tố phải có của một cá nhân để có thể…

GS Nguyễn Xuân Thu: Chất Lượng Học Tập Dựa Vào Đầu Ra?

Trước khi nói đến chất lượng đầu ra (learning outputs), thiết nghĩ chúng ta cần thảo luận qua hệ thống giáo dục dựa trên đầu vào (learning inputs). I. Chất lượng của đầu vào Hệ thống giáo dục cổ điển chú trọng vào chất lượng đầu vào (learning inputs) tức là lúc người học sinh/sinh…