Thích Như Điển: Bài Pháp thoại tại Chùa Beeh Low See, Singapore, và Mahakaruna Buddhist Center-Vihara Mahavira Graha Medan tại Indonesia, 28.03.2021

Chùa Beeh Low See, Singapore | Ảnh: Internet Kính bạch chư Tôn Trưởng lão, Cùng toàn thể Quý Thiện nam tín nữ, Hôm nay, một lần nữa tôi lại có nhân duyên đến với Quý vị qua chương trình online nầy do Master Hui Siong đề nghị. Ngài là Phó Chủ tịch Hội đồng Tăng-già…

Quảng Thành Đặng Ngọc Sinh | Tiểu Luận Kết Khóa Vạn Hạnh I: Đường Lối Giáo Dục Của Tổ Chức Gia Đình Phật Tử

Ảnh minh họa | Seng Trắng Dẫn nhập GIÁO DỤC TRONG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ. Chúng tôi muốn nói đến giáo dục Phật giáo mà anh chị em huynh trưởng đã được trao truyền và áp dụng, không chỉ trong việc giáo dục đàn em mà còn áp dụng cho chính bản thân mính. Người làm…

Trịnh Thanh Thủy: Căn bệnh thời đại “Nghiện video games & game-online” và những cái chết liên hệ

Ảnh minh họa | Internet   Căn bệnh “Nghiện game” đã trở thành một đề tài nóng bỏng và nan giải trên toàn cầu chứ không còn là vấn đề riêng ở một quốc gia nào đó nữa. Những tác hại về vật chất lẫn tinh thần của việc say mê trò chơi ảo trên…