Phúc Trung Huỳnh Ái Tông: Lược sử Gia Đình Phật Tử Việt Nam | Những Nhân Tố Hình Thành và Thời Kỳ Phát Triển

Đại Hội Gia Đình Phật Tử lần thứ nhất tại chùa Từ Đàm năm 1951 Chúng ta biết rằng giáo lý của đức Phật đã thu hút những người trí thức trong các đoàn quân xâm lược Á Châu vào thế kỷ thứ XIX. Từ đó Phật giáo đã gây tiếng vang và lan tràn…

Bhikkhu Bodhi: Nhẫn Nhục Trước Sự Khiêu Khích

Ven. Bhikkhu Bodhi Nhẫn nhục khi bị chỉ trích “Này các Tỷ-kheo, có năm loại ngôn ngữ mà người khác có thể dùng khi nói với các ông: lời nói của họ có thể đúng thời hay không đúng thời, đúng hay sai, nhẹ nhàng hay thô bạo, có lợi ích hay tổn hại, nói với tâm từ hay với nội tâm sân hận. Khi người khác nói với…

Thích Nguyên Siêu: Văn Học Phật Giáo Là Con Đường Tri Thức Vượt Thoát

Nền văn học Phật giáo là phương tiện để con người lấy đó mà thâm nhập chủng tính Phật pháp rồi vượt thoát qua những gì bị trói buộc, giam hãm trong biển đời sinh tử trầm luân. Nền văn học Phật giáo đã giáo dục con người qua nhiều phạm trù trong đời sống, như nền văn học Thiền – dù yếu chỉ của Thiền bảo rằng: “Ngôn ngữ đạo đoạn. Tâm hành xứ diệt. Trực chỉ nhơn tâm. Kiến tánh thành Phật.” Con đường ngôn ngữ phải chấm dứt.…

Đức Đạt Lai Lạt Ma: Luân lý & Đạo đức – Hôm nay và Ngày mai | Morals & Ethics—Today & Tomorrow

Hôm nay và Ngày mai Thekchen Chöling, Dharamsala, HP, Ấn Độ – Sáng nay, Janis Martins Skuja của Hiệp hội Latvia dành cho Tây Tạng đã chào mừng Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma đến với cuộc hội thảo trực tuyến trên web do liên minh các cá nhân và tổ chức từ các Quốc…

Thích Trí Hải (1906 – 1979): Hồi ký thành lập Hội Phật Giáo Việt Nam | Thời kỳ thứ tư: Hội Phật Giáo Việt Nam

Những Ngôi Tháp Cổ Chùa Hàm Long | Ảnh: Internet Công việc của Hội Bắc Kỳ Phật giáo vẫn hoạt động, báo Đuốc Tuệ và Tinh Tiến vẫn phát hành cho đến ngày Cách Mạng Tháng Tám. Sau Cách Mạng Tháng Tám, Chinh phủ ban hành sắc lệnh tất cả các hội và báo chí…

Buddhism For Kids: BASIC BUDDHISM | FACTS ABOUT BUDDHISM FOR KIDS: Different Traditions in Buddhism

The Buddha taught in different ways to different people at different times. As a result, different traditions have formed. The two main traditions are Theravada and Mahayana. Both share the common basic teachings of Four Noble Truths and the Eight-fold Path. One tradition is not any better than the other; both seek for enlightenment, but…