Lý Đợi: Phật Đạo Nho của Trương Lộ

Với nhiều người Đông Á, tam giáo này có thể đảo vị trí trước sau, tuỳ mức độ chịu ảnh hưởng, nhưng kiểu gì thì vẫn thấy hiện diện trong tư tưởng, tâm thức và thẩm mỹ.

Qua gần 100 tác phẩm thư nghệ đang trưng bày ở triển lãm “Phật Đạo Nho” tại Hội Mỹ thuật Sài Gòn, Trương Lộ cho thấy tâm thế gần gũi với tinh thần Phật pháp nhiều hơn.

Trong làng thư hoạ của cộng đồng người Hoa tại thành phố này, cùng với Lý Tùng Niên, Trương Hán Minh, Lâm Hán Thành, Trương Lộ thuộc những tên tuổi nổi bật.

Điều lý thú là bốn vị này có bốn ý hướng và khai triển khác nhau.

Tác phẩm của Trương Lộ luôn có được tinh thần cận nhân tình, nên dù đề cập chủ đề “hình nhi thượng”, thì ông cũng tải được chất đời, với những buông lỏng, bụi bặm và “mặc kệ” cần thiết.

Rất tiếc, do bản thân không có đủ thẩm quyền trong chuyện này để nói nhiều hơn. Mời bạn bè ở xa, nếu có quan tâm mà không đến được, xem tạm không gian và một số tác phẩm tại “Phật Đạo Nho” vậy.

Leave a Reply