Justin Whitaker | Nguyên Giác (dịch): The Birth of an American Form of Buddhism: The Japanese-American Buddhist Experience in World War II | Phật Giáo Hoa Kỳ Thời Chiến

Nói “thời chiến” nơi đây là nói về thời Đệ Nhị Thế Chiến. Có một phần chưa được khảo sát tận tường, chưa được biết rộng rãi trong lịch sử Đạo Phật tại Hoa Kỳ: đó là một thời chiến tranh trong thế kỷ 20, và chính phủ Mỹ đã nhìn Phật Giáo như một…

Duncan Ryūken Williams | Interview | BCBS: Wings of Wisdom and Compassion: Lessons of Freedom from Japanese American Internment in WWII

Duncan Ryuken Williams is Professor of Religion and East Asian Languages & Cultures at the University of Southern California and Director of the USC Shinso Ito Center for Japanese Religions and Culture. | Photo: APALA  BCBS graduate intern, Sarah Fleming, sat down with Duncan to discuss what the stories of Japanese American Buddhists who lived through…

Buddhism For Kids: BASIC BUDDHISM | FACTS ABOUT BUDDHISM FOR KIDS: Buddhist Holidays & Festivals

Photo: Internet   Buddhists celebrate many holidays, most of which honor important events in the life of the Buddha or various Bodhisattvas. The holidays are joyous occasions. Lay people take offerings of food, candles, and flowers to the monks and nuns in the local temples and monasteries. They chant the Buddha’s teachings, listen to Dharma…

Human Rights Watch (2009): The Resistance of the Monks | Buddhism and Activism in Burma | IX. International Networks

Photo: Colby Brown Photography After the crackdown, 54 Burmese monks in exile in Asia, Europe, and North America met in Los Angeles on October 27, 2007. Under the leadership of U Kovida, the 80-year-old former abbot of the Ma Soe Yin monastery in Mandalay, and U Pannya Vamsa, the 79-year-old abbot of the Burmese monastery…

Tâm Chánh Đạo Ngô Văn Thi | Tiểu Luận Kết Khóa Vạn Hạnh I: Giáo Dục Phật Giáo Trong Thời Hiện Đại Cho GĐPT | Liên quan đến sinh hoạt GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ

Tâm Chánh Đạo Ngô Văn Thi (trái) | Ảnh: Vạn Hạnh I, BHDTƯGĐPTVN-HK Ý Nghĩa Giáo Dục Xã hội hiện đại khác xa với xã hội ngày xưa. Ngày nay, xã hội phát triển rất nhanh, mọi lãnh vực khoa học kỹ thuật là động lực chính cho sự phát triển, đều tựu trung trong lãnh vực…

Thích Nhất Hạnh: Từ Bi Là Hành Động | Trích “Trái tim của Bụt – Bài 23: Tu tập từ quán”

Thiền Sư Thích Nhất Hạnh | Ảnh: Làng Mai Gởi tâm Từ bao trùm tất cả một phương, hai phương, ba phương, bốn phương, … có thể chúng ta chưa hiểu được nỗi khổ, và niềm đau. Tâm Từ và tâm Bi làm phát sinh những nguồn năng lượng. Phải thực tập quán chiếu, phải…

Quang Minh Thich | FSU Library: Vietnamese Buddhism in America | 3-CHAPTER 1: The Transmission of Buddhism to Vietnam | Part 2

Pho Minh Pagoda Tower | Photo: Chua Viet A Brief History of Vietnamese Buddhism Buddhism had long been introduced to ancient Vietnam directly from India via the sea route, the well-worn commercial thoroughfare between eastern and western Asia as early as 2CE,[1] even before Chinese Buddhism. The introduction of Buddhism into Vietnam can be traced…