Andrew Yip and Sarah-Jane Page: Understanding Young Buddhists | Living Out Ethical Journeys | Chapter 1-C: Researching Young Buddhists

Researching Young Buddhists Studying Young Buddhists This book focuses on 44 individuals in total who either identified exclusively as Buddhist (31), or who incorporated Buddhism as part of their religious identity, such as ‘Buddhist-Christian’ (13). The Appendix details all the participants featured. Following Tweed (1999), we used self-identification with Buddhism as the recruitment criterion, without…

Thích Hải Tạng: Còn Nghe Văng Vẳng Tiếng Người | Những nhân duyên cơ bản để hình thành GHPGVNTN Hải Ngoại tại Hoa Kỳ

Thành Kính Tưởng Niệm Sư Huynh Thích Hạnh Tuấn TỪ THỊ TRẠM – THỊ ĐÀO Ở PHƯỚC LÂM đến HẢI NHƯ – HẢI TẠNG TẠI LINH MỤ Còn nghe văng vẳng tiếng người Thuở bình sinh đã khóc cười đâu đây Chưa bao giờ hình ảnh những người Tu sĩ trẻ lại cảm thấy chơi vơi…