1 thought on “SEN TRẮNG kết tập: TRANG NIỆM ÂN GHPGVNTN, VỤ TRƯỞNG GĐPT VỤ: H.TR CẤP DŨNG NGUYÊN TÍN NGUYỄN CHÂU

 1. Sống Trọn Đời Lam

  Anh
  Dáng người dong dỏng, ánh mắt vui
  Nụ cười hiền
  Tâm kiên định
  Người anh khả kính

  Cây cột cái chống đỡ mái nhà Lam
  Hơn bảy mươi năm
  Bao thăng trầm thế sự
  Vẫn ung dung vững vàng từng bước qua lịch sử
  Chiếc Áo Lam anh luôn gìn giữ
  khoác trên người
  Mặc cho thời cuộc
  Thời thế, thế thời
  Tâm anh bất biến
  trên khắp nẻo hành trình
  Dấn thân phụng sự
  Cho Đạo Pháp quê hương
  Rộng đường
  cho Đoàn Lam tiến bước…
  Trăm ngã đường phía trước
  Đã mấy mươi năm
  Nhìn đàn em lưu lạc bốn phương
  Những em đang trở về nguồn
  Những em đang lạc đường sai hướng
  Trong đêm sương mờ ảo
  Anh ngọn Tuệ Đăng ngời sáng cho đàn em biết hướng tìm về
  Anh
  đệ nhất Trưởng Ban Hướng Dẫn
  Gia Đình Phật Tử Việt Nam Thế Giới
  Nay anh về với Phật
  Bỏ lại đàn em …
  Anh ơi,
  (… Anh đừng là người cuối
  nhé anh…)

  Chuyện sinh tử là thường
  Trăm tuổi rồi
  Anh luôn tỉnh giác
  Vài lời anh nhắn gởi
  Cho đàn em Lam Viên thế giới
  Lời di nguyện vô cùng mộc mạc
  Chúng em nghe thấm đượm
  dào dạt nghĩa tình
  Đây trước anh linh kính thọ tang Anh
  Chúng em noi gương anh như nguyện

  Sống Trọn Đời Lam

  Anh trở về hay anh ra đi
  Lam Viên thương tiếc buồn biệt ly
  Anh linh ngời sáng dòng Lam Sử
  Phạm hạnh ngát hương pháp giới quy
  Di nguyện : kiến hòa cùng Hỷ Xả
  Gia hành tinh tấn hạnh Từ Bi
  Chúng em y giáo, chào tiễn biệt
  Sống Trọn Đời Lam hối tiếc chi !

  30.5.2023
  Minh Đạo

Leave a Reply

%d bloggers like this: