Nhất tâm nguyện cầu, từ quang phổ chiếu…


Trước hoàn cảnh chung của nhân loại thế kỷ này, từ cơn đại dịch Covid-19 hoành hành, cho đến những hoảng loạn gây tạo bao nỗi bất an vì bạo động, làm chao đảo các nền tảng nhân văn trong cộng đồng xã hội mà chúng ta đang tận mắt chứng kiến hôm nay, khiến…

Thích Nguyên Siêu: Tâm Thư Vu Lan 2020


Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu (Ảnh: Sen Trắng) Kính thưa quí Phật từ, Kính thưa các bậc làm Cha Mẹ và những người con hiếu thảo, Chúng ta chỉ còn khoảng hai tuần lễ nữa là đến ngày Rằm Tháng Bảy – Mùa Vu Lan Hiếu Hạnh. Chúng ta có nghĩ gì và có làm gì trong ngày Đại Lễ Vu Lan năm nay PL.…

Thích Từ Lực: Phổ Trí Vẫn Còn Đây


Sáng nay, thứ Năm, 20-8-2020, sau khi cơn cháy rừng ở Vacaville trôi qua, chúng tôi về thăm lại Phổ Trí cho rõ sự tình. Hai căn nhà vẫn còn nguyên, không bị cháy, bên cạnh nhà hàng xóm, có lẽ, nhờ nằm trên và ngoài chiều gió của ngọn lửa. Hơn 8 năm xây dựng…

Nhất tâm cầu nguyện Quán Thế Âm gia hộ Chúng Tăng, Phật tử TTTH Phổ Trí của Ân Sư Thích Từ Lực


Hòa thượng Thích Từ Lực (Ảnh: Sen Trắng) Qua điện thoại với trưởng Tâm Thường Định, được biết tin sơ khởi nhờ Trưởng niên Trương Công Thành báo lại, hiện nay Trung tâm tu học Phổ Trí do Hòa Thượng Thích Từ Lực khai sơn cũng lâm nạn trong đợt cháy rừng mấy ngày vừa…