Seth Zuihō Segall | Tâm Tịnh Lạc lược thuật: Tinh Thần Xã Hội của Phật giáo, Ứng Dụng | What’s Buddhist About Buddhist Social Activism, Redux

Seth Zuihō Segall là một thiền giả và nhà tâm lý học, là cây bút khoa học cho Tạp chí Nghiên cứu Chánh niệm hàng tháng, một biên tập viên đóng góp cho Tricycle: The Buddhist Review, và là một giáo thọ tại Trung tâm Thiền Insight New York. Ông là một thành viên đã…