Tuệ Sỹ: Nghiệp và Nghiệp Quả

SINH TỬ LƯU CHUYỂN 1. Nghiệp – Duyên khởi chi Nghiệp, phổ thông được hiểu là quy luật nhân quả. Nhân quả cũng chỉ là mối quan hệ về tồn tại và tác dụng của các hiện tượng tâm và vật trong phạm vi thường nghiệm. Lý tính của tất cả mọi tồn tại được…

Anna Halafoff*, Jayne Garrod and Laura Gobey | Nghiêm Đăng: Vai Trò Phụ nữ và Phật giáo Hiện Đại ở Úc: 1. Phật Giáo Siêu Hiện Đại | Women and Ultramodern Buddhism in Australia: 1. Ultramodern Buddhism

Các tín đồ Phật giáo bắt đầu đến Úc với số lượng đông đảo vào giữa những năm 1800 và các trung tâm văn hóa-xã hội Phật giáo đầu tiên bắt đầu được hình thành vào cuối những năm 1900. Bài tiểu luận này nhận định vai trò của nữ giới trong việc đưa Phật…