Nhật Lực Lê Khắc Long: Lục hòa, con đường tốt đẹp, nhưng tại sao ít thấy ai đi?

Sen Trắng nhận được tùy bút của Trưởng Nhật Lực, vẫn với tâm thái rụt rè, nhưng đầy nhiệt huyết. Điều này gợi nhắc hình ảnh của cố niên trưởng Nguyên Thân Lê Khắc Kỷ – Ủy Viên Lịch Sử BHD/GĐPT Miền Quảng Đức – một đời lam trải nghiệm đầy kinh lịch, nhưng khi…