Simon Brenner* | Tâm Thường Định lược thuật: Chỉ Là Một Ngón Tay Khác Chỉ Trăng | A different finger pointing at the moon

Simon Brenner là học trò của Ji Kwang Dae Peop Sa Nim. Ông là một nhà khoa học về công nghệ máy vi tính, làm việc trong lĩnh vực phục hồi các bản thảo cổ kỹ thuật số Học và giảng Phật Pháp bằng phương tiện truyền thông kỹ thuật số và internet có thể…