Paul Chaffee | Đức Châu giới thiệu: Mitsu Miyamoto: Sức Mạnh Của Ánh Sáng | How a Small Buddhist Movement is Teaching Children in the Interfaith World to Live Together

SỨC MẠNH CỦA ÁNH SÁNG Phong trào Thiếu Nhi Phật Giáo đang dạy trẻ em trên thế giới chung sống như thế nào   Thời kỳ kỹ thuật số đã bắt kịp với tôn giáo. Có rất nhiều phương tiện truyền thông cung cấp các bản tổng hợp tin tức tôn giáo cùng với tính…

Ruth Dyson* | Hồng Phúc lược dẫn: Trách nhiệm của Thanh niên đối với Xã hội | Youth Responsibility Toward Society

HỒNG PHÚC | Tu thư Sen Trắng lược dẫn: Bài lược thuật này là nội dung lời phát biểu của bà Ruth Dyson[1] tại Hội nghị Thanh niên Phật giáo Úc – New Zealand, chủ đề “Chuyển hóa và Phụng sự” New Zealand là nhà đồng tài trợ của hội nghị “Đối thoại Liên tôn giáo Khu…