Chúc An: Hòa Thượng Thích Không Tánh, Phó Viện Trưởng Hội Đồng Điều Hành, Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

Mặc dù chưa có một thông bạch hay thông báo chính thức nào từ Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất trong lẫn ngoài nước  về hiện tình sức khỏe của Hòa Thượng Thích Không Tánh, tuy nhiên theo nhiều nguồn tin xác tín, sau khi khám nghiệm…