Chúc An: Hòa Thượng Thích Không Tánh, Phó Viện Trưởng Hội Đồng Điều Hành, Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

Mặc dù chưa có một thông bạch hay thông báo chính thức nào từ Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất trong lẫn ngoài nước  về hiện tình sức khỏe của Hòa Thượng Thích Không Tánh, tuy nhiên theo nhiều nguồn tin xác tín, sau khi khám nghiệm tại bệnh viện Hoàn Mỹ, Sài Gòn, được biết Hòa thượng bị lây nhiễm Covid-19 và trong tình trạng được mô tả là rất mệt, cổ họng đau, không ăn uống được và hiện đang phải sử dụng máy hô hấp do lượng oxy trong máu xuống thấp. Mặc dù vậy, Hòa thượng ban đầu dự định tự cách ly tại chùa Giác Hoa, nhưng do diễn biến bịnh tình phức tạp, phải nhập viện 175 – P3, Quận Gò Vấp.

Kể từ 2016, Hòa thượng Không Tánh giữ vai trò đồng Phó Viện Trưởng Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN cho đến nay. Hòa thượng là hình ảnh quen thuộc trong nhiều hoạt động Từ thiện xã hội của Phật giáo trong nước, đặc biệt là vận động tự do tôn giáo, tôn trọng nhân quyền và dân chủ cho Việt Nam nên bản thân phải hứng chịu nhiều mất mát, khó khổ suốt nhiều thập niên qua. Có lúc Hòa Thượng đảm nhiệm phật sự cứu tế của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất như trong quá khứ, có khi thực hiện sứ mệnh duy trì và củng cố Tăng Đoàn hiện nay, hay hành động liên kết Tôn Giáo vì tôn giáo và vì tương lai Việt Nam…

Nay, được tin Hòa thượng nhiễm bịnh và đang tịnh dưỡng, toàn thể Lam viên Hoa Kỳ và Ban Biên Tập Sen Trắng thành tâm cầu nguyện chư Phật mười phương thùy từ chứng minh cho lòng thành của chúng con, độ trì để Hòa Thượng sớm tiêu tan bịnh nghiệp, hồi phục thân tâm để hoàn thành sứ mệnh thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh.

Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật tác đại chứng minh.

Leave a Reply