Sen Trắng: Cầu Nguyện Tai Qua Nạn Khỏi cho Cụ Ông Bạch Xuân Long

Trưởng Tâm Thường Định chụp hình lưu niệm với Thân Phụ và chư Tăng chùa Kim Quang, Sacramento, CA
nhân buổi sinh hoạt VHVHPG bàn tròn tháng 7, 2021

Được tin thân phụ của Trưởng Tâm Thường Định Bạch Xuân Phẻ, là Cụ Bạch Xuân Long trong lúc tản bộ gần nhà, bất ngờ đã bị xe đụng. Mặc dù Cụ vẫn rất tỉnh táo, tuy nhiên tai nạn đã gây ra nhiều vết thương nặng ở đầu, tay, chân và nhất là nứt xương cổ. Hiện tại đang chờ kết quả CT scan và xét nghiệm thêm.

Toàn thể ace lam viên Hoa Kỳ và BBT Sen Trắng nhất tâm cầu nguyện cho Cụ Bạch Xuân Long vượt qua tai ách và chóng bình phục.

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát.

Leave a Reply