Tâm Thường Định: Bản Bi-Hùng

Kính Tiễn Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ Ngài bậc xuất trần thượng sĩ Vị Cao Tăng Thạc Đức của Phật Giáo Việt Nam, Bao từ bi trước ma chướng hung tàn Đem trí tuệ diệt sân, si, tham, chấp Ngài đơn độc dù thời gian phủ lấp Đem tình thương chuyển…

Cầu An cho Cụ ông MINH VÂN BẠCH XUÂN LONG

Được biết mấy ngày qua, thân phụ của trưởng TÂM THƯỜNG ĐỊNH BẠCH XUÂN PHẺ, là Cụ: MINH VÂNBẠCH XUÂN LONG hiện đang điều trị tại phòng cấp cứu bệnh viện Quận Sacramento, California, USA. Toàn thể anh chị em Lam viên Hoa Kỳ, Khối Nghiên Cứu Huấn Luyện; Ban Biên Tập Sen Trắng thành…

Dr. Phe Bach/Dr. Khanh T. Tran: ENGAGED BUDDHISM AND THE ENVIRONMENT – A Solution to Slow down Global Warming

According to the majority of researchers, the state of global warming or climate change is very real and is gradually and severely growing in both size and danger they pose. The main reason of this is the excessive increase in the emission of carbon dioxide within the past 30 years due to the burning of…

Tâm Thường Ðịnh: Ba Phương Pháp Giáo Dục Tuổi Trẻ Phật Giáo, Hãy Gieo Ba Hạt Giống Lành

“Give me a lever long enough and a fulcrum on which to place it, and I shall move the world”. Archimedes. Tạm dịch theo quan điểm Phật giáo. “Hãy cho tôi một điểm tựa tâm linh và đầy đủ phương tiện, tôi sẽ di chuyển thế giới này…”  Hơn bao giờ hết tuổi trẻ cần được dìu…

Ngô Thế Vinh: Sinh Cảnh Toàn Cầu và Những Con Đập “Made In China”

Ðặc san Hoa Ðàm số 3, chủ đề Phật Giáo Ứng Dụng và Môi Sinh. Chủ trương: Hoa Ðàm Group. Kết Tập: Nguyên Túc, Tâm Thường Ðịnh, Quảng Pháp. “Nước trở nên quý, và càng quý hơn trong tương lai, sẽ trở thành ‘Vàng Xanh’ của thế kỷ XXI” “L’eau est devenue chère, et elle sera encore plus à l’avenir,  ce qui…