Dr. Phe Bach/Dr. Khanh T. Tran: ENGAGED BUDDHISM AND THE ENVIRONMENT – A Solution to Slow down Global Warming


According to the majority of researchers, the state of global warming or climate change is very real and is gradually and severely growing in both size and danger they pose. The main reason of this is the excessive increase in the emission of carbon dioxide within the past 30 years due to the burning of…

Tâm Thường Ðịnh: Ba Phương Pháp Giáo Dục Tuổi Trẻ Phật Giáo, Hãy Gieo Ba Hạt Giống Lành


“Give me a lever long enough and a fulcrum on which to place it, and I shall move the world”. Archimedes. Tạm dịch theo quan điểm Phật giáo. “Hãy cho tôi một điểm tựa tâm linh và đầy đủ phương tiện, tôi sẽ di chuyển thế giới này…”  Hơn bao giờ hết tuổi trẻ cần được dìu…

Ngô Thế Vinh: Sinh Cảnh Toàn Cầu và Những Con Đập “Made In China”


Ðặc san Hoa Ðàm số 3, chủ đề Phật Giáo Ứng Dụng và Môi Sinh. Chủ trương: Hoa Ðàm Group. Kết Tập: Nguyên Túc, Tâm Thường Ðịnh, Quảng Pháp. “Nước trở nên quý, và càng quý hơn trong tương lai, sẽ trở thành ‘Vàng Xanh’ của thế kỷ XXI” “L’eau est devenue chère, et elle sera encore plus à l’avenir,  ce qui…

Ven. Tue Sy/Translated by Tam Thuong Dinh: The Current Thinking About Buddhist Education Plans For Vietnamese Youth


Vietnamese Buddhism is witnessing a turmoil and crisis unprecedented in its history. Organizational models and everyday ceremonies, from funerals to weddings, are hastily trying to copy the Western models, which undermine Vietnamese spiritual traditions. Additionally, under the impact of consumerist society, the pressure of political power gives rise to negative consequences.  This morbid standpoint results…

BHD Miền Liễu Quán: Chia buồn cùng gia đình H.Tr Tổng Thư Ký Miền: Tâm Thường Ðịnh Bạch Xuân Phẻ


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HẢI NGOẠI GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HOA KỲ BI – TRÍ – DŨNG BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ MIỀN LIỄU QUÁN VP/BHD: 9084 Marble Crest Ct. – Sacramento, CA 95829ĐT: (916) 607-4066. Email: vpttkbhdmlq@gmail.com. THÀNH…

Tâm Thường Ðịnh: Phật Giáo Ứng Dụng và Môi Sinh, Biện Pháp Làm Chậm Thực Trạng Hâm Nóng Địa Cầu


Ðặc san Hoa Ðàm số 3, chủ đề Phật giáo ứng dụng và môi sinh, phát hành tháng 6, 2016 tại Hoa Kỳ Theo đa số các nhà nghiên cứu, thực trạng nóng lên toàn cầu (global warming) hoặc biến đổi khí hậu toàn cầu (global climate change) là có thật và ngày càng gia tăng một cách…