Sen Trắng: Cầu An cho Trưởng Tâm Thường Trịnh Hoàng Quân

Trưởng Tâm Thường Trịnh Hoàng Quân, đội nón tứ ân đứng sau hàng trưởng ngồi,
BQT A Dục Lộc Uyển liên miền Quảng Đức-Liễu Quán

Nhận được tin bất ngờ Trưởng Tâm Thường Trịnh Hoàng Quân, thành viên BHD Miền Liễu Quán bị đột quỵ phải cấp cứu tại bệnh viện Kaiser, Sacramento, California. Nhắc đến Anh, là nhớ mẫu người Huynh Trưởng ôn tồn, khiêm cung; nói ít làm nhiều, xả thân trong mọi phật sự.

Qua lời chia sẻ của Trưởng Thanh Quang Trần Quang Lợi thì hôm qua Trưởng Tâm Thường đã tỉnh lại, có thể nhìn, nghe và cười nhưng chưa nói được.

Điều đáng mừng ban đầu là sau khi thực hiện “CT scan”, bác sĩ cho biết không còn xuất huyết và vì vậy không cần phẫu thuật như dự liệu trước đó, và những ngày sắp tới đây, cần nhiều thời gian cho vật lý trị liệu.

Toàn thể anh chị em Lam viên Hoa Kỳ và BBT Sen Trắng gởi lời an ủi và chia sẻ niềm âu lo với chị Bích Vân. Nhất tâm cầu nguyện Chư Phật, Chư Bồ Tát hộ trì cho Anh tiêu tai ách nạn, sớm khỏe mạnh bình thường.

Nam Mô Tiêu Tai Giáng Cát Tường Bồ Tát Ma Ha Tát.

One thought on “Sen Trắng: Cầu An cho Trưởng Tâm Thường Trịnh Hoàng Quân

  1. Pingback: Sen Trắng: Sức Khỏe Trưởng Tâm Thường Trịnh Hoàng Quân tiến triển khả quan |

Leave a Reply