Sen Trắng: Cầu An cho Trưởng Tâm Thường Trịnh Hoàng Quân

Trưởng Tâm Thường Trịnh Hoàng Quân, đội nón tứ ân đứng sau hàng trưởng ngồi, BQT A Dục Lộc Uyển liên miền Quảng Đức-Liễu Quán Nhận được tin bất ngờ Trưởng Tâm Thường Trịnh Hoàng Quân, thành viên BHD Miền Liễu Quán bị đột quỵ phải cấp cứu tại bệnh viện Kaiser, Sacramento, California. Nhắc…