Sen Trắng: Sức Khỏe Trưởng Tâm Thường Trịnh Hoàng Quân tiến triển khả quan

Trưởng Nguyệt Kim Tường Thạch Ngọc Bích Vân bên cạnh chư Thầy Hạnh Viên,
và quý anh Chị BHD Thiện Minh, Đoàn Cựu Huynh Trưởng San Jose trong dịp picnic của Miền Liễu Quán.

Qua điện thoại thăm hỏi của anh Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ, Quang Ngộ Đào Duy Hữu, với chị Nguyệt Kim Tường Thạch Ngọc Bích Vân, là vợ của Trưởng Tâm Thường Trịnh Hoàng Quân, bị tai biến xuất huyết não vài ngày trước đây phải đi cấp cứu, thì hiện nay theo lời Bác sĩ cho biết, sức khỏe của anh tiến triển nhanh và khá tốt, đang tiếp tục điều dưỡng tại bệnh viện và có thể chuyển qua giai đoạn vật lý trị liệu vào tuần tới. Sen Trắng xin kính thông báo cùng lam viên bốn phương để tiếp tục nhất tâm cầu nguyện cho Anh sớm bình phục và trở lại sinh hoạt với Gia đình lam viên thân ái cũng như trở về mái ấm gia đình thương yêu.

Mong lắm lắm!

Leave a Reply