Cội Nguồn Tổ Việt: Sinh Hoạt Bàn Tròn Văn Hóa Phật Giáo – Có Mặt Cho Nhau kỳ thứ 14

THƯ MỜI

Tham Dự Chương Trình
CÓ MẶT CHO NHAU 14 – Sinh hoạt bàn tròn

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính thưa chư vị Thức giả, quý Thiện hữu Tri thức Phật tử,

Thay mặt Cội Nguồn Tổ Việt Foundation, Ban Tổ Chức xin được trân trọng kính mời:
_______________________________________________________
Vui lòng đến tham dự chương trình Giới thiệu Tập San Phật Việt, Sách Phật Giáo
và Ra Mắt Sách: Triết Lý và Thi Ca (Song Ngữ Việt Anh) Hoà thượng Thích Nguyên Siêu.

Buổi sinh hoạt CÓ MẶT CHO NHAU 14 là cơ hội để tâm tình cùng nhau qua sinh hoạt bàn tròn,
được tổ chức tại Chùa Kim Quang,
Địa chỉ 3119 Alta Arden Expwy, Sacramento, CA 95825.
Phone: (916) 481-8781

Thời gian: vào lúc 6:30-8:30 chiều
Thứ Tư, ngày 28 tháng 07, 2021.

Sinh hoạt bàn tròn có
Hoà thượng Thích Nguyên Siêu, Chùa Phật Đà (San Diego, CA).
Thượng toạ Thích Thiện Duyên, Trụ trì Chùa Kim Quang (Sacramento, CA),
Htr. Tâm Thường Định và học giả Việt Thạch
Nguyễn Thuỵ Đan, cùng quý quan khách tham dự.

Thành kính cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni và trân trọng kính mời chư thiện tri thức,
quý vị cư sĩ, và đồng hương hoan hỷ quang lâm chứng minh và tham dự
để cho buổi sinh hoạt thiền vị thân thương trong tình thân hữu Phật Việt.

Sự hiện diện của Quý Quan Khách, Chư vị Thiện hữu tri thức Phật tử là niềm khích lệ lớn lao cho Ban tổ chức.
Mọi sự liên lạc, ủng hộ hay đóng góp xây dựng, xin gọi số (916)-607-4066,
email: tamthuongdinh@gmail.com hoặc Htr. Tâm Định: (619) 488-7279. Nếu ủng hộ tịnh tài để mua sách,
xin Venmo @PheBach, Zelle số trên hoặc PayPal @tamthuongdinh@gmail.com

Kính chúc quý vị an lạc cát tường.
Trân trọng kính cung thỉnh và kính mời.
Sacramento, CA. Ngày 15. 07. 2021

Thay mặt Ban Tổ Chức
Htr. Tâm Thường Định – Bạch Xuân Phẻ
Htr. Tâm Định – Nguyễn Xuân Hiệp

Leave a Reply