Dr. Neeru Barua | Tâm Nhuần lược thuật: Vai trò của các nhà lãnh đạo Phật giáo nhằm ngăn chặn sự lan tràn của bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em | The Role of Religious Leaders in the Light of Buddhism to Prevent the Perpetration of Violence against Women and Children

Ngày nay, Phật giáo được xem là một tôn giáo nhằm xóa bỏ sự phân biệt đối xử đối với phụ nữ và trẻ em. Bài nghiên cứu này khám phá quan điểm của Phật giáo đối với phụ nữ và trẻ em trong gia đình và xã hội. Những lời dạy của Đức Phật…

Ajahn Sucitto | Tâm Nguyên lược thuật: Ý nghĩa “Nhẫn” trong Phật giáo | What is the meaning of patience in Buddhism?

Đây là một lời giải thích kinh nghiệm tuyệt vời về “nhẫn” thực sự là gì. “Nhẫn giải quyết việc kiểm tra phản ứng cảm xúc, nhưng nó không phải là sự phủ nhận trí thông minh. Nhẫn có kiến ​​thức căn bản để nhận ra rằng một vấn đề hoặc một nỗi đau không…

Rev. Sangabopura Akhila | Oanh Vũ lược thuật: Child Abuse and Protection: Buddhist Attitude On Prevention Child Abuse For Sustainable Development | Thái độ của Phật giáo về việc phòng ngừa lạm dụng và ngược đãi trẻ em

Mặc dù từ trước đến nay, nhiều công trình nghiên cứu liên quan đến Phật giáo, nhưng riêng với quan điểm chống xâm hại trẻ em dường như là rất hiếm, và khó tìm thấy. Thậm chí, một số học giả nghiên cứu cho rằng không có quan điểm của Phật giáo về lạm dụng…

A Publication of Khyentse Foundation | June 2015 | Leadership & Development: Preparing Buddhist Leaders and Teachers for the 21st Century Onward | Chuẩn bị cho các nhà lãnh đạo và giáo viên Phật giáo cho thế kỷ 21 trở đi

Tương lai của các học viện Phật giáo nằm ở một số ít tulkus và khenpo trẻ tuổi. Thế hệ tiếp theo của các giáo viên Phật giáo, tulkus, Lạt ma và học giả (cư sĩ và xuất gia, đông và tây, nam và nữ) có cơ hội tiên quyết để tạo tác động tích…

Elizabeth Dias | Tâm Từ lược thuật: Chuyển hóa vết thương thế hệ, từng đóa sen khai nụ | Repairing Generations of Trauma, One Lotus Flower at a Time

Ảnh | Rozette Rago | The New York Times Sen, một trong những biểu tượng tôn giáo lâu đời nhất, là một loài hoa nở trên mặt nước bùn. Duncan Ryuken Williams, một vị tu sĩ Phật giáo Soto Zen đã kể lại bài học cổ xưa, qua đó ông nhấn mạnh: Mục đích của…

Phát hành ấn bản PDF | PHẬT VIỆT số 2 | Chủ đề: Công tác Hoằng Pháp và Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam

Lời Dẫn Ngày nay chúng ta còn được thừa hưởng lợi lạc vô biên của giáo pháp vi diệu từ Phật Đà và chư lịch đại Tổ Sư là nhờ những nỗ lực truyền trì chánh pháp phi thường của quý Ngài qua bao thời đại. Do đó, hoằng dương chánh pháp là sứ mệnh…

Nhất Tâm Cầu Nguyện | Chia Buồn: Cụ Bà Nguyên Tuyết Hồ Thị Yến, Thân Mẫu H.Tr Nguyên An Tôn Thất Thái

Nhận được tin buồn, Thân Mẫu của Huynh Trưởng Nguyên An Tôn Thất Thái – nguyên Thành viên BHD Miền Quảng Đức; Huynh Trưởng GĐPT Hướng Thiện, chùa Vạn Hạnh, San Diego (CA); một trong những mạnh thường quân âm thầm nhưng nhiệt tình trong những hoạt động từ thiện ý nghĩa của anh chị…