Thu Maung Soe | Như Từ giới thiệu: Ý nghĩa và tác động của việc trao quyền cho thanh niên lãnh đạo | Những đóng góp phát triển cộng đồng do thanh niên lãnh đạo ở Myanmar

Ở Myanmar, theo truyền thống thanh niên bị coi là một bộ phận ít quan trọng hơn trong xã hội. Do đó, các vấn đề về phát triển thanh niên và các vấn đề chung quanh thanh niên ít được các thành viên cộng đồng quan tâm. Trao quyền cho thanh niên là một phương…

Jonathan Day | Tâm Cảm lược thuật: Dân chủ Đại diện (đại nghị) và Chính phủ: Định nghĩa, Chức năng, Viễn cảnh tương lai | Representative Democracy and Government: Definition, Functioning, Future Perspective

Đây là mọi thứ bạn từng muốn hỏi về nền dân chủ đại diện, nhưng lại quá ngại hỏi. Tấm áp phích mà bạn đi ngang trên đường về nhà, hình ảnh một chính trị gia đang nở một nụ cười ngượng nghịu, ôm chặt một chú chó con và yêu cầu phiếu bầu của…