Hally Spiller | Boys & Girls Clubs of America | Diệu Ngọc lược thuật: Tại sao Trao quyền cho Thanh niên lại quan trọng? | Why Is Youth Empowerment Important?

Cốt lõi của việc trao quyền cho giới trẻ là niềm tin rằng những người trẻ có khả năng làm được những điều đáng kinh ngạc. Khi những người trẻ tuổi được tiếp xúc với những ý tưởng, cơ hội đầy cảm hứng và các phương tiện để xây dựng sự tự tin – họ…

Daisaku Ikeda | Tâm Nghĩa lược thuật: Một cuộc cách mạng về lãnh đạo | A Leadership Revolution

Trong khi giới thiệu tinh thần và lý tưởng lãnh đạo của các vị khai sáng tổ chức Soka Gakkai – Tsunesaburo Makiguchi và Josei Toda – đương kiêm chủ tịch Ikeda đã giải thích rằng: Các nhà lãnh đạo SGI là những người luôn tôn trọng, khuyến khích và làm việc vì hạnh phúc…

INEB | Quảng Dũng lược thuật: Chương trình đào tạo “Bồ Tát Trẻ” | International Young Bodhisattva Program: For Spiritual Resurgence & Social Transformation

Các cuộc khủng hoảng của thế giới ngày nay phải đối mặt Một hiện tượng phổ biến có thể thấy ở các quốc gia, đặc biệt là ở Nam và Đông Nam Á, là người dân chưa đạt được hòa bình lâu dài và công bằng xã hội. Mọi quốc gia tiếp tục chịu ảnh…