INEB | Quảng Dũng lược thuật: Chương trình đào tạo “Bồ Tát Trẻ” | International Young Bodhisattva Program: For Spiritual Resurgence & Social Transformation

Các cuộc khủng hoảng của thế giới ngày nay phải đối mặt

Một hiện tượng phổ biến có thể thấy ở các quốc gia, đặc biệt là ở Nam và Đông Nam Á, là người dân chưa đạt được hòa bình lâu dài và công bằng xã hội. Mọi quốc gia tiếp tục chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa chuyên chế từ thời kỳ thuộc địa cho đến thời kỳ toàn cầu hóa gần đây. Một kinh nghiệm chung mà các nước Thế giới thứ ba chia sẻ là sự thống trị của khu vực doanh nghiệp kinh doanh và các chính phủ phi dân chủ hoặc dân chủ giả hiệu. Ảnh hưởng mạnh mẽ của hai lĩnh vực này có tác động tiêu cực đến tất cả mọi người.

Chúng ta cũng ngày càng nhận thức được rằng mối đe dọa lớn nhất đối với hành tinh là cái giá sinh thái của việc tiêu dùng cao của con người. Các giá trị như đơn giản, đầy đủ và chia sẻ trong cộng đồng đã đi theo hướng giảm thiểu khi chúng được thúc đẩy bởi hệ tư tưởng tư bản dựa vào sản xuất hàng loạt để tối đa hóa lợi nhuận.

Sự thay đổi này làm gia tăng các giá trị dựa trên lòng tham như ích kỷ, cạnh tranh, áp bức và bóc lột giữa con người và chống lại tự nhiên. Những điều kiện này khiến cho việc đạt được hòa bình thực sự trong bất kỳ bối cảnh nào cũng trở nên khó khăn. Thay vào đó, bạo lực cơ cấu và bất công đã tạo ra các điều kiện đói nghèo, khủng hoảng sinh thái, đói kém, vi phạm nhân quyền, phân biệt đối xử và xung đột ở nhiều cấp độ.

Khi sự phát triển vật chất trở thành mục tiêu bao trùm của cá nhân và quốc gia, nó làm lu mờ các giá trị như lòng nhân ái, sự giản dị, các mối tương giao, chia sẻ và tha thứ. Sự xuống cấp của tinh thần con người, thực chất là do nhiều yếu tố. Thứ nhất, con người ngày càng khó cưỡng lại những cám dỗ của sự ham muốn, giàu sang và danh vọng mà thế giới hiện đại dành cho họ. Ngoài ra, con người trở thành nạn nhân – buộc phải đấu tranh và tồn tại trong các cấu trúc xã hội bạo lực, tham nhũng và bất công. Chúng ta có thể thấy những thế lực đó cũng đang làm xói mòn truyền thống của nhiều xã hội.

Tương lai của loài người dựa vào thế hệ trẻ. Tuy nhiên, lớn lên trong xã hội chia rẽ khiến tuổi trẻ rất khó nhận ra tiềm năng của mình và đóng góp tích cực cho xã hội. Sức sống của giới trẻ bị tiêu hao vì tác động của quyền lực cơ cấu-thể chế, cụ thể là – nghèo đói, sức khỏe kém và nhiều bất bình đẳng xã hội, kinh tế, giáo dục, nhà ở, việc làm, v.v. Những điều kiện này tạo ra sự chênh lệch và mất ổn định, đặc biệt là trong các cộng đồng nơi trải qua sự phát triển không cân bằng.

Những Nhà Tư Tưởng Phật Giáo và Các Nhà Hoạt Động Xã Hội Có Thể Làm Gì?

Một số nhà tư tưởng Phật giáo và các nhà hoạt động xã hội đã đề xuất quan điểm và phương pháp thực hành để tạo ra một xã hội dựa trên lòng từ bi và bất bạo động, vốn là những giá trị cốt lõi của Phật giáo. Những điều này nhằm giải quyết và chuyển hóa những kết quả tiêu cực do lộ trình phát triển mà nhiều nước trên Thế giới đã thực hiện.

Những gì Đức Phật đặt ra cách đây hơn 2.500 năm là một phương tiện để khám phá chân lý / pháp. Những chân lý này, được truyền lại cho chúng ta qua nhiều thời đại, vượt thời gian và vẫn còn phù hợp cho đến ngày nay.

Trong thời hiện đại, những lời dạy của Đức Phật đang được áp dụng trên khắp châu Á — thông qua nhiều phương tiện — để đạt được công bằng và bình đẳng xã hội. Tinh thần Xã hội học Phật giáo của Tỳ kheo Buddhadasa, của Mạng lưới Asoke, những lời dạy của Ajaan Sulak Sivaraksa về tư duy phản biện và các bài diễn thuyết về Tổng Hạnh phúc Quốc gia là một vài ví dụ tiêu biểu.

Các thí nghiệm khác bao gồm Samdrup Jonghkar Inititative (lấy cảm hứng từ các vị thầy Phật giáo như Dzongsar Khyentse Rinpoche). Các mô hình lãnh đạo và quản trị của Phật giáo đã được nhìn thấy trong mô hình của Đức Đạt Lai Lạt Ma và Samdhong Rinpoche, cũng như các hành động hòa bình và sinh thái của nhiều phong trào Phật giáo của Đức Karmapa và Thích Nhất Hạnh. Ngày càng có nhiều phong trào mạnh mẽ và thực chất của Phật giáo gắn bó với xã hội trở nên quen thuộc trong cộng đồng quốc tế, vượt ra ngoài châu Á.

Sự tham gia của tuổi trẻ là rất quan trọng trong việc theo đuổi hòa bình thực sự và công bằng xã hội. Khi tuổi trẻ (Phật tử và những người khác) nhận ra tiềm năng “Bi-Trí-Dũng” của họ để đóng góp vào sự thay đổi xã hội sâu sắc và lâu dài, thì những lời dạy vượt thời gian của Đức Phật có thể đóng vai trò là bản đồ chỉ đường cho một thế giới hài hòa.

Trên đây là những lời dẫn nhập để giới thiệu chương trình tầm quy mô quốc tế nhằm đào tạo “Bồ Tát Trẻ: Tăng trưởng hạnh nguyện Bồ Tát và ước mong xây dựng xã hội,” từ ngày 18 đến 31 tháng 5, 2020,  do INEB kết hợp với Trường Cao đẳng Phật giáo Hongshi tổ chức, với mục đích phát triển sự tự tin, năng lực và quyết tâm của những người trẻ tuổi đối với sự trưởng dưỡng Bồ Đề Tâm và chuyển hóa  xã hội. Đây là một chương trình tiếp xúc cho thanh thiếu niên (tuổi từ 18 đến 40) để tìm hiểu về sự tham gia xã hội – tập trung vào các giá trị của lòng nhân từ và lòng nhân ái – ở Châu Á, đặc biệt là trong bối cảnh của Đài Loan. Tuy nhiên, mọi người đều có thể hưởng lợi, vì cho dù bạn sinh ra trong một gia đình theo đạo Phật, tự mình theo đạo Phật hay hoàn toàn không xác định là một Phật tử, chương trình này đã được tổ chức để củng cố sự hiểu biết của bạn về cội nguồn của “dukkha” hoặc “đau khổ” trong xã hội hiện đại của chúng ta, cũng như những tiềm năng để giải quyết chúng.

Nội dung dựa trên quá trình học tập ba lãnh vực liên quan đến thực hành trí tuệ, tinh thần và thể chất. Chương trình sẽ bao gồm các buổi hội thảo, thảo luận, các hoạt động xây dựng cộng đồng, thực hành thiền định, cũng như thăm viếng những cơ sở để tìm hiểu cơ hội và thách thức đối với sự tham gia xã, và vai trò của các Phật tử cũng như các nhà hoạt động khác.

Tham dự viên sẽ học từ những lời dạy về Tứ Diệu Đế để phát triển một nhận thức về cấu trúc xã hội và các nguồn quyền lực của thể chế, đồng thời sử dụng các công cụ khác nhau để xem xét và điều tra một cách nghiêm túc các điều kiện trong cuộc sống và cộng đồng của mình. Những người tham gia cũng sẽ xây dựng các kết nối và một mạng lưới kalyanamitta bao gồm thanh niên và người lớn tuổi khác, giáo viên và nhân viên hỗ trợ — từ khắp châu Á và các nơi trên thế giới.

Những người tham gia cũng sẽ đến thăm các tổ chức xã hội dân sự, các cơ quan chính phủ và các cơ sở Phật giáo (Đài Loan). Những cuộc tiếp xúc này nhằm cung cấp những kinh nghiệm điển hình về công việc tiên phong của môi trường, giới tính, tình dục, dân chủ và tự do ngôn luận cũng như tuyên úy hay chăm sóc.

Cuối cùng, những người tham gia sẽ được yêu cầu thực hiện các bài biểu đồ thực tập về sự tham gia của xã hội ở quốc gia của chính mình, đồng thời lập kế hoạch hành động để xem xét những đóng góp mà họ có thể mang lại cho gia đình và cách họ đóng góp có thể thúc đẩy vai trò lãnh đạo trong tương lai của cộng đồng hay không.

Nội dung chương trình đã được soạn thảo như sau:

 • Phật giáo dấn thân là gì
 • Sức khỏe & Thể dục Phật giáo
 • Thăm địa điểm về xã hội dân sự và hành động của chính phủ (ví dụ: quyền LGBTQ và các vấn đề môi trường)
 • Phân tích “Khổ đau xã hội,” cấu trúc Quyền lực & Bất bình đẳng.
 • Thiền & tĩnh tâm
 • Phòng chống tự tử: Vai trò của Phật tử (ở Đài Loan và Nhật Bản)
 • Chăm sóc cuối đời: Vai trò của Phật tử (ở Đài Loan & Nhật Bản)
 • Cơ hội và rủi ro của truyền thông & dữ liệu
 • Thăm địa điểm đến Tzu Chi: Vai trò của Phật giáo trong việc chăm sóc sức khỏe & quản lý chất thải

Sau khi Hoàn thành Chương trình này, Người tham gia sẽ:

 • Có hiểu biết rộng hơn về Đài Loan và những ví dụ đáng chú ý của nó về Phật giáo nhập thế, dấn thân
 • Xác định những phương pháp để mang ý định và động lực của Bồ tát vào cộng đồng của họ
 • Bắt đầu các kế hoạch để nuôi dưỡng các nhà lãnh đạo tương lai khác trong cuộc sống của họ
 • Phát triển các công cụ và khuôn khổ nền tảng để phân tích cấu trúc xã hội và giải quyết “dukkha” ở cấp độ cá nhân và xã hội.
 • Xây dựng mạng lưới “Bồ Tát Trẻ” được chia sẻ để hỗ trợ họ đạt được mục tiêu
 • Tự tin hơn
 • Thể hiện khả năng tư duy phản biện tốt hơn.

Mặc dù đây là hoạt động đã hoàn tất, xong ý tưởng và nội dung của nó vẫn mang tính thời sự và là một khuôn mẫu giá trị đáng để GĐPT tham khảo, rồi hoạch định những đề án phát triển tổ chức mình, xuyên qua việc đào tạo Huynh trưởng, mà định hướng là đề cao phẩm chất “Bồ Tát Đạo” cho giới trẻ. Điều này Hòa Thượng đương kiêm xử lý Viện Tăng Thống, GHPGVNTN – Thích Tuệ Sỹ – cũng thường xuyên nhắc nhở khi tiếp xúc trò chuyện với quý anh chị Trưởng hữu trách trong các Ban Hướng Dẫn, cũng như Thượng Tọa Thích Từ Lực vẫn khuyến tấn GĐPT cần có nhiều anh-chị-em Huynh trưởng (trẻ) thọ Thập Thiện và Bồ Tát Giới nhiều hơn, và tất nhiên điều này cần thúc đẩy từ hạ tầng cơ sở chứ không riêng quý anh-chị-em khi tham gia BHD, hay cấp cao mới phát nguyện, và nhất là, trong ý nghĩa thực hành nghiêm cẩn.

Chúng tôi giới thiệu một sự kiện tuy đã rồi, nhưng mang một ý nghĩa nhất định trong việc thay đổi hoạt động của GĐPT ở môi trường xã hội biến đổi từng giờ từng ngày. Mỗi chúng ta đều phải “làm mới” bản thân và vì vậy, tổ chức thực sự được đổi mới, phù hợp với sức phát triển và tiềm năng người trẻ.

Điều đáng khích lệ là, hiện nay như đã bắt đầu mở ra một sắc thái tươi mới trong sinh hoạt tổ chức chúng ta. Có một sự chuyển động không hề nhẹ mô hình tổ chức sinh hoạt lẫn nội dung, không theo một lối mòn mà ta thấy được, bắt đầu từ những hạ tầng cơ sở, điển hình như tham khảo flyer Đại Hội của Miền Tịnh Khiết sắp tới… Vui thay!

Nam Mô Thường Tinh Tất Ma Ha Tát.

International Young Bodhisattva Program:
For Spiritual Resurgence
& Social Transformation

3 – 16 October 2020
Buddhist Hongshi College, Taoyuan, Taiwan

Established by the International Network of Engaged Buddhists (INEB) in conjunction with Buddhist Hongshi College, the International Young Bodhisattva Program (YBP) aims to develop young people’s confidence, capacity, and commitment for social and spiritual transformation. It is an exposure program for youth to learn about social engagement—centered on values of lovingkindness and compassion—in Asia, particularly in the context of Taiwan.

Whether you were born in a Buddhist family, came to Buddhism on your own, or do not identify as a Buddhist at all, this program is designed to strengthen your understanding of the roots of “dukkha” or “suffering’ in our modern societies, as well as potential ways to address them.

The content is based on a three-mode learning process involving intellectual, spiritual and physical practice. Sessions will include panels, discussions, community building activities, meditation practice, as well site visits to understand opportunities and challenges for social engagement in Taiwan, and the role played by Buddhists and other activists.

The Crises Facing Our World

A common phenomenon that can be observed in the countries where members of the International Network of Engaged Buddhists (INEB) bodhisattvas been operating, especially in South and Southeast Asia, is that the people have not yet achieved enduring peace and social justice. Every country continues to be influenced by capitalism and authoritarianism from the colonial era until the recent era of globalization. A common experience shared by Third World countries is a domination by the business corporate sector and non-democratic or pseudo-democratic governments. These two sectors’ powerful influence has an adverse impact on everyone.

We have also become increasingly aware that the predominant threat to the planet is the ecological price of high human consumption. Values such as simplicity, sufficiency, and sharing within the community have gone by the wayside or minimized as they are fueled by a capitalistic ideology that relies on mass production to maximize profit.

This change increased greed-based values such as selfishness, competition, oppression, and exploitation among humans and against nature. These conditions make achieving real peace in any context difficult. Instead, structural violence and injustice have created conditions of poverty, ecological crisis, hunger, human rights violations, discrimination, and conflicts at many levels.

When material development becomes both the overarching personal and national goal, it overshadows values such as compassion, simplicity, forming relationships, sharing, and forgiveness. The degradation of the human spirit is, in fact, due to many factors. Firstly, it becomes more difficult for people resist the temptations of indulgence, wealth, and fame that the modern world presents to them. Additionally, people become victims—forced to struggle and survive in violent, corrupt, and unjust social structures. We can see those forces also eroding many societies’ traditions.

The future of humankind relies on its young generation. However, growing up in divided societies makes it very difficult for youth to realize their potential and positively contribute to society. Young people’s vitality is expended because of the impact of structural violence, namely—poverty, ill health, and many other social and economic inequities in education, housing, employment, and so forth. These conditions create disparities and instability, particularly in communities where development is imbalanced.

What Can Buddhist Thinkers and Social Activists Do?

Some Buddhist thinkers and social activists have proposed alternative views and practices to create societies based on compassion and non-violence, which are key Buddhist values. These are intended to address and transform the negative outcomes brought about by the development route that many Third World countries have taken.

What the Buddha set forth more than 2,500 years ago was a means of discovering truth/dharma. These truths, passed down to us through the ages, transcend time and remain relevant today.

In modern times, the Buddha’s teachings are being applied across Asia—via many means—to achieve social justice and equity. The Dharmic socialism by Bhikkhu Buddhadasa, Meritism (as opposed to capitalism) by the Asoke Network, Ajaan Sulak Sivaraksa’s teachings on critical thinking, and discourses on Gross National Happiness are just a few examples.

Other experiments include the Samdrup Jonghkar Inititative (inspired by Buddhist teachers such as Dzongsar Khyentse Rinpoche). Buddhist models of leadership and governance have been seen in the model of His Holiness the Dalai Lama and Samdhong Rinpoche, as well as peace and ecological actions by many Buddhist movements of the Karmapa and Thich Nhat Hanh. There are more strong and substantial movements of socially engaged Buddhism becoming internationally renowned, beyond Asia.

The involvement of youth is vital in the pursuit of genuine peace and social justice. As youth (Buddhist and others) realize their human potential to contribute to deep and lasting social change, the timeless teachings of the Buddha can serve as road maps for a harmonious world.

The International Young Bodhisattva Program

The International Young Bodhisattva Program (18-31 May 2020), established by INEB in conjunction with Buddhist Hongshi College, aims to develop young people’s confidence, capacity, and commitment for social and spiritual transformation. It is an exposure program for youth to learn about social engagement—centered on values of lovingkindness and compassion—in Asia, particularly in the context of Taiwan.

Who Would Benefit from This Program?

Everyone can benefit! Whether you were born in a Buddhist family, came to Buddhism on your own, or do not identify as a Buddhist at all, this program is designed to strengthen your understanding of the roots of “dukkha” or “suffering’ in our modern societies, as well as potential ways to address them.

Applicants should:

Possess strong English language capacity
Be 18-40 years of age
Demonstrate interest in Buddhism, spirituality, personal & societal transformation, social engagement & change

What Will You Learn from Taiwan & This Program?

The content is based on a three-mode learning process involving intellectual, spiritual and physical practice. Sessions will include panels, discussions, community building activities, meditation practice, as well site visits to understand opportunities and challenges for social engagement in Taiwan, and the role played by Buddhists and other activists.

Participants will learn from teachings of the Buddha Dharma’s Four Noble Truths to develop an analysis of societal structures and institutional sources of power and use various tools to critically examine and investigate conditions in their lives and communities. Participants will also build connections and a network of kalyanamitta comprised of other youth and elders, teachers, and resource people—from across Asia and other parts of the world.

Participants will also visit civil society organizations, government agencies, and Buddhist institutions in Taiwan. These exposures are intended to offer examples of pioneering work on the environment, gender and sexuality, democracy and free speech, and chaplaincy and palliative care on the island.

Finally, participants will be asked to conduct mapping exercises on social engagement in their countries and create action plans to consider what contributions they can bring home and how they can foster future leadership in their communities.

Tentative Content

 • What is Engaged Buddhism
 • Buddhist Health & Exercise
 • Site Visits on Civil Society & Government Action (e.g., LGBTQ rights & environmental issues)
 • Analysis of “Social Dukkha” and Power & Structural Inequality
 • Meditation & Nature Retreat
 • Suicide Prevention: Role of Buddhists in Taiwan & Japan
 • End of Life Care: Role of Buddhists in Taiwan & Japan
 • The Opportunities and Risks of Media & Big Data
 • Site Visit to Tzu Chi: Buddhist Role in Healthcare & Waste Management

After Completing This Program, Participants Will:

 • Possess wider understanding of Taiwan and its noteworthy examples of engaged Buddhism
 • Identify ways to bring Bodhisattva intent and motivation into their communities
 • Initiate plans to nurture other future leaders in their lives
 • Develop foundational tools and frameworks to analyze social structures and address dukkha on personal and societal levels
 • Build a network of people with shared values to support them in their goals
 • Gain more confidence
 • Demonstrate greater critical thinking ability

_____________________________________

Soure: International Young Bodhisattva Program: For Spiritual Resurgence & Social Transformation

Leave a Reply