By Dharma Master T’ai-Hsu: The Practice of Bodhisattva Dharma | Determining The Bodhicitta: The Six Paramitas

The Six Paramitas, or perfections, are the means for realizing the Four Great Vows and completing the Bodhisattva practice. They are as follows: 1. Dana: generosity, or charity; 2. Sila: the precepts, or morality; 3. Ksanti: patience, or forbearance; 4. Virya: energy, or zeal; 5.  Dhyana: contemplative practice, or meditatton; 6. Prajna: wisdom, or the…

Master Cheng Yen | Nhã Luân thuật: Mùa Xuân và trái tim của một vị Bồ tát | The Heart of a Bodhisattva

Photo: Tzu Chi Vào thời điểm mùa Xuân bắt đầu bốn mùa, vạn vật sinh sôi nảy nở; đất đai tràn đầy sức sống, cảm giác trong lành và mang lại sinh khí mới. Trong lòng của một vị Bồ tát luôn luôn là mùa Xuân; một làn gió nhẹ thổi qua và một cơn…

By Dharma Master T’ai-Hsu: The Practice of Bodhisattva Dharma | Determining The Bodhicitta: The Four Great Vows And The Four Defeats Of The Bodhisattva Dharma

Determining the Bodhicitta is spoken of in the last of the Four Great Vows as follows: “The Supreme Enlightenment we vow to achieve.” Enlightenment is Bodhi; Supreme Enlightenment is the Anuttara-Samyak-Sambodhi or the Buddha Fruit. Determining the Bodhicitta means using the faith of our worldly minds to vow to complete this path. However, if one…

Leslie Mcclain, Rose M. Ylimaki và Michael P Ford | Nguyên Hảo giới thiệu: Trí tuệ và Từ bi trong Lãnh đạo Dân chủ: Nhận thức về Lý tưởng Bồ tát | Wisdom and Compassion in Democratic Leadership: Perceptions of the Bodhisattva Ideal

NGUYÊN HẢO Dẫn lược: Trọng tâm của tinh thần Lãnh đạo Dân chủ là sự tôn trọng sâu sắc đối với ý nghĩa của quyền làm người, hành động với nhận thức của bản thân vì sự lợi lạc chung. Nếu những nhà Lãnh đạo Dân chủ tâm niệm tạo ra một môi trường, trong…

Lama Zopa Rinpoche | Nguyên Tín lược thuật: Đánh đổi bản thân cho người khác | Exchanging Self for Others

“Cách thiết yếu để đánh đổi bản thân cho người khác là coi đau khổ của người khác cũng giống như đau khổ của chính mình và giúp đỡ người khác như thể họ là chính mình.” Shantideva là một vị tu sĩ tại Đại học Nalanda danh tiếng. Bề ngoài Shantideva không có dấu…

Daisaku Ikeda | World Tribune | Tâm Kiểm lược thuật: Chúng ta có thể học được gì từ “Bồ tát Không bao giờ chê bai” (Thường Bất Khinh)? | What Can We Learn From Bodhisattva Never Disparaging?

Bồ tát Không bao giờ Chê bai xuất hiện trong chương thứ 20 của Kinh Pháp Hoa và được đánh giá cao vì vô cùng tôn trọng mọi người mà Ngài gặp. Nichiren Daishonin bày tỏ rằng thực hành tôn kính mọi người của Không bao giờ chê bai là “trọng tâm của Kinh Pháp…

Tashi Gyeltshen | Tâm Kiểm lược thuật: Bồ Tát Lãnh Đạo hay Lãnh Đạo Với Lòng Vị Tha | Bodhisattva Leadership: The Leadership of selfless Beings

Một cách tổng quát, bài luận văn này nêu bật quan điểm về sự lãnh đạo dựa trên nền tảng giáo lý Phật Giáo. Đức Phật Gautama đã dạy rằng hạnh phúc có thể đạt được nhờ nhận thức về Tứ Diệu Đế và tuân theo Bát Thánh Đạo. Tuy nhiên, nhiều thế kỷ sau…

INEB | Quảng Dũng lược thuật: Chương trình đào tạo “Bồ Tát Trẻ” | International Young Bodhisattva Program: For Spiritual Resurgence & Social Transformation

Các cuộc khủng hoảng của thế giới ngày nay phải đối mặt Một hiện tượng phổ biến có thể thấy ở các quốc gia, đặc biệt là ở Nam và Đông Nam Á, là người dân chưa đạt được hòa bình lâu dài và công bằng xã hội. Mọi quốc gia tiếp tục chịu ảnh…