Kính Chia Buồn cùng Hòa Thượng Thích Chơn Trí

Chúng con, toàn thể anh chị em Ban Biên Tập Sen Trắng, Hoa Kỳ vừa được tin thân phụ của Hoà Thượng Thích Chơn Trí Viện chủ Chùa Pháp Vân, Pomona, California, là cụ ông: Quảng Phước NGUYỄN ĐÌNH HÀ Mãn phần ngày 27/5/2020 Tại Việt Nam, Hưởng thượng thọ 100 tuổi Thành kính đảnh…

Tuệ Sỹ: Phát triển tâm từ

VĂN-THÙ hỏi Duy-ma-cật: [1] «Bồ tát nên quán sát chúng sanh như thế nào?» Duy-ma-cật đáp: «Như nhà ảo thuật quán sát con người ảo hóa do mình tạo ra; Bồ tát nên quán sát chúng sanh cũng như vậy. Cũng như bậc trí giả nhìn trăng nơi đáy nước; nhìn bóng mình trong gương; nhìn…

Dr. Priyadarsini Mitra | Thích Vân Phong biên dịch: Vai Trò Và Tầm Nhìn Của Đạo Phật Đối Với Việc Sức Mạnh Của Tinh Thần Để Phòng Chống Đại Dịch Covid-19

(The Role of Buddha’s Vision for Increasing Mental Strength to Fight Against Corona Pandemic) Dr. Priyadarsini Mitra | Thích Vân Phong biên dịch Bây giờ tất cả chúng ta trong một vấn đề phổ quát, đang ‘giãn cách xã hội’ nhằm tạo ra khoảng cách vật lý làm hàng rào giữa hai hoặc nhiều người, từ đó giúp tránh hoặc tạm dừng quá…

Edward Conze/Hạnh Viên (Việt dịch): Tư Tưởng Phật Giáo Ấn Độ. Phần I: Phật Giáo Sơ Kỳ: Chương 4 – Năm Thiện Căn

Tỳ kheo Thích Hạnh Viên và Thi sĩ Viên Linh (Ảnh: Uyên Nguyên) Không có khối lượng nghiên cứu hay tư duy nào có thể mang lại hiểu biết đầy đủ về ba pháp ấn cùng những đối nghịch của chúng. Điều cần thiết là một sự chuyển mình toàn diện, sự tái sinh, về…

Nguyên Hảo Trần Công Lai: Lời Tác Bạch Tri Ân và Cảm Tạ Của BHD GĐPTVN tại Hoa Kỳ, nhân kết thúc mùa cầu nguyện trong cơn đại dịch Covid-19

(đọc sau buổi lễ cầu nguyện cuối cùng chủ nhật ngày 10 tháng 5 năm2020.) Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam  Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Ngưỡng bái bạch: Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu – Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Hoa Kỳ Hòa Thượng Thích…