Lê Nguyên: Dựng Tăng


Ảnh: Làng Mai Thân chào các bạn, Có một Ni sư nói với tôi rằng: “Dựng Tăng là một nghệ thuật, một đam mê, một ước muốn cháy bỏng, và trên hết là một tình thương lớn. Không có ai, dù người đó có thông minh cách mấy đi nữa cũng không thể nào khái…

Thích Siêu Phương sao lục: 37 Năm Sau, Đọc Lại Thông Bạch Hòa Bình Của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất


LỜI DẪN: Nhân lễ tưởng niệm HT. Thích Thiện Minh, cũng như đứng trước hiện trạng phân rã, suy vong của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất trong và ngoài nước, chúng tôi sưu lục một trong những văn kiện quan trọng của Viện Hóa Đạo do chính HT. Thích Thiện Minh (bấy giờ…