Như Hùng: Bến Thời Gian

GÕ CỬA VÔ THƯỜNG Tác giả: Như Hùng Lotus Media xuất bản lần thứ nhất tại Hoa Kỳ, 208 Bìa và trình bày: Uyên Nguyên Nhiếp ảnh: Cecilia Tram Nguyen ISBN: 978-1726382274 ______________________________ Mới cuối thu mà trời đã lạnh, lạnh cả nhân gian và cả lòng người. Cơn gió đầu đông thấm mình qua cửa sổ, đùa…

Lê Nguyên: Dựng Tăng

Ảnh: Làng Mai Thân chào các bạn, Có một Ni sư nói với tôi rằng: “Dựng Tăng là một nghệ thuật, một đam mê, một ước muốn cháy bỏng, và trên hết là một tình thương lớn. Không có ai, dù người đó có thông minh cách mấy đi nữa cũng không thể nào khái…

Thích Siêu Phương sao lục: 37 Năm Sau, Đọc Lại Thông Bạch Hòa Bình Của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

LỜI DẪN: Nhân lễ tưởng niệm HT. Thích Thiện Minh, cũng như đứng trước hiện trạng phân rã, suy vong của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất trong và ngoài nước, chúng tôi sưu lục một trong những văn kiện quan trọng của Viện Hóa Đạo do chính HT. Thích Thiện Minh (bấy giờ…