1 thought on “LM Đặng San: Quán Sát Thân Tâm (Mùa Phật Đản)

  1. …”Rã ra”, hay từ bỏ chính mình, hay chôn sâu trong lòng huyệt mộ”… Mà thật ra, cũng chẳng có huyệt mộ nào để chôn dấu bất cứ thứ gì. Chỉ là trở lại cái tâm không, chỉ là trở về với bản tâm thanh tịnh ban đầu mà thôi.

Leave a Reply

%d