Edward Conze/Hạnh Viên (Việt dịch): Tư Tưởng Phật Giáo Ấn Độ. Phần I: Phật Giáo Sơ Kỳ: Chương 3 – Ba Pháp Ấn và Các Đảo Kiến

Thầy Hạnh Viên (Ảnh: Uyên Nguyên) CHƯƠNG 3: BA PHÁP ẤN VÀ CÁC ĐẢO KIẾN Nguyên lý căn bản của Phật giáo là tất cả pháp hữu vi, nói cách khác là mọi nhân tố trong kinh nghiệm thông thường của chúng ta, đều có chung ba yếu tính hay ‘tướng’ (lakshana): vô thường, khổ,…

Hòa Thượng Thích Huyền Quang: ÐẠO TỪ CỦA ÐỨC ĐỆ TỨ TĂNG THỐNG gửi Ðại hội Khoáng đại kỳ III GHPGVNTNHN tại Hoa Kỳ – Văn phòng II Viện Hóa Ðạo

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT VIỆN TĂNG THỐNG Phật lịch 2548 Số 05/VTT/TT ÐẠO TỪ CỦA ÐỨC ĐỆ TỨ TĂNG THỐNG gửi Ðại hội Khoáng đại kỳ III GHPGVNTNHN tại Hoa Kỳ – Văn phòng II Viện Hóa Ðạo NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT Thưa Quí Liệt vị…

THÔNG TƯ Về việc sinh hoạt hàng tuần trên online.

THAM CHIẾU: Tinh thần cuộc họp của BHD HK ngày 16 tháng 4 năm 2010 Trước tình trạng SHELTER IN PLACE or SAFER AT HOME trong thời gian cơn đại dịch covid19 đang hoành hành. Ban Hướng Dẫn Hoa Kỳ đã mở cuộc họp để thảo luận vấn đề sinh hoạt online và đã đồng…

Hoàng Long dịch: Thế Giới Mới Tươi Đẹp

HOÀNG LONG dịch từ nguyên tác Nhật ngữ Dịch từ nguyên tác “Akuma no iru Tengoku” (悪魔のいる天国) của tác giả Hoshi Shinichi (星新一), Nxb Tân Triều Văn Khố (Shinchobunko新潮文庫 ), tái bản lần thứ 88 năm Bình Thành 27 (2015)   Con quái vật mang tên “ô nhiễm môi trường” ngày càng trưởng thành mạnh…

LM Đặng San: Chút Niềm Tạ Ơn Lên Phật

Những nỗi đau thời thơ ấu với tôi, thật ghê hồn! Thời thơ ấu của tôi thật dị kỳ, phức tạp, như một bi kịch quá sức lạ lùng. Chẳng phải vì chiến tranh mịt mù trời đất từ những năm trước 1950 vùng Trung Du Bắc Việt, mà còn bao biến cố riêng tư…