LM Đặng San: Chút Niềm Tạ Ơn Lên Phật


Những nỗi đau thời thơ ấu với tôi, thật ghê hồn! Thời thơ ấu của tôi thật dị kỳ, phức tạp, như một bi kịch quá sức lạ lùng. Chẳng phải vì chiến tranh mịt mù trời đất từ những năm trước 1950 vùng Trung Du Bắc Việt, mà còn bao biến cố riêng tư…

GHPGVNTN/Thích Tuệ Sỹ: CHÚC NGUYỆN THƯ PHẬT ĐẢN 2564


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT VIỆN TĂNG THỐNG  CHÚC NGUYỆN THƯ PHẬT ĐẢN 2564 NAM-MÔ LÂM-TÌ-NI VIÊN VÔ ƯU THỌ HẠ THỊ HIỆN ĐẢN SINH THÍCH-CA MÂU-NI PHẬT Ngưỡng bạch Chư Tôn Trưởng Lão, Chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng-già, Trận đại dịch đang gieo rắc hoang mang và kinh…