Như Hùng: Bến Thời Gian

GÕ CỬA VÔ THƯỜNG Tác giả: Như Hùng Lotus Media xuất bản lần thứ nhất tại Hoa Kỳ, 208 Bìa và trình bày: Uyên Nguyên Nhiếp ảnh: Cecilia Tram Nguyen ISBN: 978-1726382274 ______________________________ Mới cuối thu mà trời đã lạnh, lạnh cả nhân gian và cả lòng người. Cơn gió đầu đông thấm mình qua cửa sổ, đùa…