Đạo Sinh: Bốn Nhiếp Sự


(1) Bố Thí Nhiếp Sự: Thí chủ bố thí đồ ăn thức uống, thuốc men, quần áo, vòng hoa, hương xoa, hương bột, phòng ốc, đồ nằm, đèn đuốc, v.v., cho các Tỳ-kheo, A-la-hán, các hành giả hành đạo kham khổ, khất thực. Như Thế Tôn đã dạy Thủ trưởng giả: “Trong các bố thí, pháp…

Vĩnh Hảo: Tín Tâm Bất Hoại


Cư sĩ Tâm Huy Huỳnh Kim Quang, Tâm Quang Vĩnh Hảo và nhà văn Cung Tích Biền, một buổi sáng cà phê ở Little Saigon, CA (Ảnh: Trần Triết)   Thứ nhất tu chợ, thứ nhì tu nhà, thứ ba tu chùa.” Tục ngữ Việt Nam có câu như vậy. Vì là tục ngữ, không…

GHPGVNTN-HK: Thông Bạch Phật Đản, PL 2534


Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ VietNamese American United Buddhist Congregation HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM CHÁNH VĂN PHÒNG _____________ Thông BẠch PhẬt ĐẢn PhẬt LỊch 2564-2020 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch chư Tôn Giáo Phẩm, chư Tôn đức Tăng Ni Kính thưa Quý Thiện nam…