Đạo Sinh: Bốn Nhiếp Sự

(1) Bố Thí Nhiếp Sự: Thí chủ bố thí đồ ăn thức uống, thuốc men, quần áo, vòng hoa, hương xoa, hương bột, phòng ốc, đồ nằm, đèn đuốc, v.v., cho các Tỳ-kheo, A-la-hán, các hành giả hành đạo kham khổ, khất thực. Như Thế Tôn đã dạy Thủ trưởng giả: “Trong các bố thí, pháp…

Vĩnh Hảo: Tín Tâm Bất Hoại

Cư sĩ Tâm Huy Huỳnh Kim Quang, Tâm Quang Vĩnh Hảo và nhà văn Cung Tích Biền, một buổi sáng cà phê ở Little Saigon, CA (Ảnh: Trần Triết)   Thứ nhất tu chợ, thứ nhì tu nhà, thứ ba tu chùa.” Tục ngữ Việt Nam có câu như vậy. Vì là tục ngữ, không…

GHPGVNTN-HK: Thông Bạch Phật Đản, PL 2534

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ VietNamese American United Buddhist Congregation HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM CHÁNH VĂN PHÒNG _____________ Thông BẠch PhẬt ĐẢn PhẬt LỊch 2564-2020 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch chư Tôn Giáo Phẩm, chư Tôn đức Tăng Ni Kính thưa Quý Thiện nam…

GHPGVNTN-HK: Thông Tư khuyến thỉnh cử hành Khánh Đản PL 2564, và hiệp lực cầu nguyện

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ VIETNAMESE AMERICAN UNITED BUDDHIST CONGREGATION HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH COUNCIL OF MANAGEMENT CENTRAL OFFICE _______________________________________ 4717 W. First St., Santa Ana, CA 92703 – U.S.A.  |  Tel.: (714) 571-0473  *  Fax: (714) 568-1009  Phật Lịch 2563 – Số 46/HĐĐH/TT/CT THÔNG TƯ Kính gửi: Chư tôn…