Thích Minh Chiếu: Tâm Thư Phật Đản, PL 2564 của Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ


SA MÔN THÍCH MINH CHIẾU: Đại lễ Phật đản Phật lịch 2564, lại trở về với mọi cư dân trên trái đất thân yêu của chúng ta. Phật giáo Việt Nam lại vắng bóng Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quang và Trưởng Lão Hòa thượng Thích Quảng Độ là hai bậc Cao Tăng thạc đức biểu tượng cho hai chất liệu Đại trí và Đại dũng đã lãnh đạo Phật giáo Việt Nam vượt qua những khó khăn của lịch sử Đạo pháp và Dân tộc trong thời cận đại và hiện đại. Đấy là một sự mất mát to lớn của Phật giáo Việt Nam, mà không có bất cứ một thứ gì có thể bù đắp được. Và Phật đản năm nay lại trở về cũng là lúc mà thế giới loài người đang đối đầu và bị khủng hoảng bởi đại dịch Coronavirus, khởi điểm từ T.p Vũ Hán, Trung quốc và lây nhiễm hơn 200 quốc gia trên thế giới, khiến thiệt hại về nhân mạng và tài sản của nhân loại không thể nào lường nổi. Các nhà lãnh đạo Tôn giáo, Chính trị, các Tổ chức dân sự xã hội đã vô cùng bối rối đối với đại dịch này, vì làn sóng đại dịch lan tỏa một cách nhanh chóng mà các nhà y học danh tiếng vẫn chưa tìm ra được loại vắc-xin nào để khống chế được loại Virus này có hiệu quả. Hiện nay, chúng ta đang sống trong một thời đại của một xã hội mà diện mạo của con người một số bị biến dạng, nếu những ai có lương tâm và những ai thực sự tự nhận là những người con của đức Phật, chúng ta chỉ cần dành một thời gian ngắn ở trong sự tĩnh lặng của tâm hồn, thì sẽ nhận ra ngay Thông điệp “Chư pháp tùng duyên sanh, diệt tùng nhân duyên diệt”, mà đức Thế Tôn đã từng công bố cho nhân loại cách đây hai mươi sáu thế kỹ, để khám phá ra chân lý của đại dịch Coronavirus là ở đâu và bắt nguồn từ đâu.

Nguyện sống tỉnh thức và từ bi trong mọi hành hoạt, để mùa Phật đản không phải là mùa của đời sống huyền thoại mà mùa diệt tận mọi nguyên nhân sinh khởi khổ đau, diệt tận tà kiến, vô minh, lo lắng và sợ hãi trong đời sống con người

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s