Quang Ngộ Đào Duy Hữu: Lá Thư Mùa Phật Đản, PL 2564.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Mùa Phật Đản lại về với người con Phật khắp nơi trên thế giới. Hân hoan đón mừng ngày Đản Sanh lần thứ 2644 của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, chúng ta lắng lòng tưởng nhớ đến sự kiện hy hữu, đại sự nhân duyên mà Đức Phật ra đời đó là: “Khai thị chúng sanh, ngộ nhập Tri kiến Phật”.

Đức Phật là bậc Đạo sư đại Giác ngộ. Ngài đã đem đến cho nhân loại thông điệp hòa bình, hạnh phúc thương yêu vượt thời gian, vượt không gian, mở ra con đường mà tự thân mỗi người phải vượt qua sự cám dỗ và chi phối của lòng tham lam, tánh sân hận, sự si mê để tiến đến cảnh giới giác ngộ, đó chính là con đường tu tập Giới-Định-Tuệ, con đường Bát Chánh Đạo hướng đến sự an lạc, giải thoát là lẽ đích thực, là cứu cánh của cuộc sống.

Dịp này, cũng là cơ hội quý báu để chúng ta cùng nhau tăng trưởng niềm tin vào chân lý giải thoát, phát huy giá trị những di sản mà Đức Thế tôn đã để lại cho nhân loại trong hệ thống tư tưởng giáo lý vô giá về trí tuệ, lòng từ bi, triết lý vô ngã, tinh thần bất bạo động, những giá trị hòa bình và phát triển bền vững.

Kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca đản sanh, chúng ta thành kính tri ân Ngài đã vì hạnh phúc của nhân loại mà ra đời. Sức sống vĩ đại của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni chính là hình ảnh Tứ chúng đồng tu, đó là đoàn thể của các vị Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, và cận sự nam, cận sự nữ là sự hiện hữu của Đức Phật trên thế gian này. Phật pháp trường tồn là nhờ sự hoằng hóa của Tăng-già, Thiền môn hưng thịnh là nhờ sự phát bồ đề tâm của tín đồ, nhờ vào sức mạnh của trí tuệ và giới luật của Tứ chúng. Vì vậy, sự trường tồn của Phật pháp là trách nhiệm của Tứ chúng đệ tử Phật từ thế hệ này đến thế hệ khác.

Kính mừng ngày Đức Phật Thích Ca đản sanh, mỗi chúng ta phải tự ý thức vai trò, sứ mạng của của người Huynh trưởng trong việc giữ gìn sự hòa hợp, thanh tịnh trong tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ. Đó chính là đóa hoa tâm giác ngộ thành kính dâng lên Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni trong ngày Đản Sanh. Chúng ta cùng nhau khẳng định rằng: Nêu cao trí tuệ tập thể, nâng cao pháp Lục hòa cộng trú, Tứ nhiếp pháp để giữ gìn sự đoàn kết thương yêu của tập thể Áo Làm Hoa Kỳ là điều kiện quan trọng quyết định sự thanh tịnh, hòa hợp và thành tựu viên mãn của một đạo tràng Lam viên tu Phật, học Phật và đó cũng là tâm niệm của tất cả chúng ta.

Đặt biệt, Phật Đản năm nay lại trở về trong bối cảnh đại dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp khắp hầu hết các nước trên thế giới, và riêng tại Hoa Kỳ chúng ta, dịch bệnh đã cướp đi hàng vạn sinh mạng con người, sự hệ lụy này còn kéo dài thành một cuộc khủng hoản toàn cầu, làm thay đổi hoàn toàn sinh hoạt xã hội.

Trong giờ phút thiêng liêng của mùa Khánh Đản tất cả anh chị em chúng ta hãy gạn lọc tâm tư, giữ lòng thanh tịnh để cùng chia sẻ những nỗi mất mát đau thương lớn lao mà các nạn nhân đang chịu đựng, hãy cùng nhau đồng tâm hiệp lực trước sau như một cầu nguyện cho các nạn nhân đã vĩnh viễn ra đi vì dịch bệnh Covid-19, sớm trở về cảnh giới an lành. Hãy cùng nhau đem năng lực để xây dựng đất nước mình đang sống sớm phát triển sau cơn tàn phá của đại dịch, đem lại hạnh phúc ấm no cho mọi người, trong đó có ACE Lam viên chúng ta đang sinh sống ở kh ắp  nơi trên toàn cầu.

Nam-mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

QUANG NGỘ Đào Duy Hữu

Leave a Reply