Nhật Lực Lê Khắc Long: Tứ Ân

Trưởng Nhật Lực Lê Khắc Long và phu nhân, GĐPT Pháp Vân, Pomona, CA | Ảnh: Facebook Lê Khắc Long
Ân mẹ nặng, chín tháng mang
Ngược xuôi lo lắng chẳng màng đến thân
Bỏ ăn, mất ngủ, thất thần
Săn sóc thang thuốc mỗi lần con biếng chơi
Tay mẹ gội mỗi chiều vơi
Cho mùi thơm ngát một thời hao hư
Mẹ dạy con học nhân từ
Ngả nghiêng rồi đứng, bây chừ nhớ không?
Tay đắp chăn ấm chiều đông
Tay đưa võng nhịp trưa không gió về
Tay dắt con vượt bờ đê
Tay ôm con lạnh sốt ,mê ,ấm đầu
Tay múc con chén canh bầu
Mắt đưa theo ý, con sầu, mẹ lo
Đắng, cay, mặn, nhạt so đo
Con đâu biết mẹ ốm o vì mình?
Tay dắt con luyện tâm linh
Bình an giữa động, nhục vinh chẳng màng
Dạy con nguồn cội thênh thang
Dạy con đứng dậy, vững vàng giữa giông
Dạy con tình, Hiếu mênh mông
Hành trang nhân nghĩa để không thẹn tình
Tình đời, tình đạo anh minh
Đẹp đời, ngoan đạo, an bình, thanh cao
Mẹ luôn hiền dịu ngọt ngào
Yêu thương, tha thứ, bao dung, nhân từ
Bàn tay chỉ bảo thật, hư
Cho đời tươi sáng, Bi Từ mang theo
Ươm mầm Đạo, nên trồng gieo
Hiếu thảo, kính thuận, vâng theo, phụng đền
Ơn cha, ơn mẹ bề trên
Báo đáp từ hiếu bốn bên vuông tròn
Dạy dỗ tài, Đức cho con
Thành người lương thiện thuộc làu tứ ân
Ân Thầy khai, mở thành nhân
Dìu dắt, dạy bảo trí dần nâng cao
Ân tổ quốc, ân anh hào
Dựng nước, giữ nước cho sao vẹn toàn
Thanh bình, xã tắc huy hoàng
Thái bình thịnh vượng vinh quang an hoà
Ân Tam Bảo, đi giáo hóa
Chỉ đường đưa lối vượt qua mê mờ
Thoát vòng sinh tử ảo mơ
An trong cảnh giới ban sơ cuộc trần
Đền ơn thiết thực tứ ân
Phụng dưỡng cha mẹ, chuyên cần học tu
Chân thiện Mỹ vượt mê mù
Tam Bảo chỉ hướng thiên thu sáng ngời
Tri ân báo đáp cuộc đời
Sống đúng lời Phật cho vơi khổ sầu
Nhập trần, nhập cuộc bể dâu
Đền ơn thoát nợ nhiệm mầu quả nhân
Thấy rõ chân tướng phù vân
Nhật Lực Lê Khắc Long

Leave a Reply