Nhật Lực: Người Anh Hiền Từ

(Viết tặng Anh Huynh Trưởng cấp Tấn Tâm Thuận Tôn Thất Thiện) Anh xả Thân báu hiền từ Một đời nhân ái, nhân từ định kiên Anh đi ly biệt thiên thu Để lại thương tiếc, đôi bờ biệt ly Anh đi bỏ lại đàn Em Tuổi đời non trẻ, kèm nhiều vô minh Nhớ…