Tâm Nghĩa Ngô Vân Quy: Mẹ Hiền Quán Thế Âm

 

Niên Trưởng Tâm Nghĩa Ngô Vân Quy, nhân dịp thăm trại họp bạn toàn quốc Hoa Kỳ, Tâm Minh | Ảnh: Sen Trắng

 

Trăng tròn tỏa ngát đêm nay
Xuống trần gian tối tiễn ngày vội qua
Tiễn chiều đi, ánh nắng tà
Để nghe hiền dịu, chan hòa nhân sinh
Hào quang tỏa một dáng hình
Quan Âm cứu khổ tầm thinh độ trần
Mẹ ơi, cõi tạm phù vân
Cõi hư vọng đó, trầm luân bây giờ
Cõi phiền trược, cõi hư mơ
Cõi hơn, thua, được, cõi nhờ tạm đây
Mẹ ơi, đời vẫn guộc gầy
Sao triền miên mãi những đày đọa nhau
Từ bị mẹ xả khổ đau
Ta bà dương thế ân sâu mẹ hiền
Mười tháng tư 2008

Leave a Reply