Tâm Nghĩa Ngô Vân Quy | Tu thư Sen Trắng: Tây[Ta] hiểu và kính trọng đạo Phật như thế nào? | Can Westerners respectfully engage with Buddhism?

Trên thực tế thì vẫn có nhiều Phật tử Tây phương đã hiểu sai lệch các giá trị truyền thống và học thuyết lâu đời hàng thế kỷ của Đức Thích Tôn. Điều này cũng thường thấy ngay cả đối với Phật tử Á châu, cụ thể là Việt Nam. Làm sao có thể dần…

Tâm Nghĩa: Huynh Trưởng Thế Hệ Thứ Nhất tại Hải ngoại/Hoa Kỳ: Thế Hệ Di Sản?

Có một khoản thiếu hụt tài liệu giáo khoa soạn thảo nhằm đáp ứng nhu cầu tu học và huấn luyện hiện tại cho đoàn sinh và huynh trưởng GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ, điều này không sai! Nhưng rất dư dả một kho kiến thức nhân loại mà chỉ cần chúng ta chịu…