Andrew Nova Le | Introduced by Tam Minh: Upward or downward? The importance of organizational forms and embedded peer groups for the second generation

TÂM MINH | Tu thư Sen Trắng giới thiệu: Từ giữa thập niên 70, làn sóng di cư người Việt đến Hoa Kỳ bắt đầu gia tăng nhanh chóng. Làm sao có thể hội nhập một cách thành công ở “miền đất hứa”, không chỉ là sự trăn trở của thế hệ người Việt đầu…