Dr. Tham T Tran & Elizabeth Bifuh-Ambe | Introduced by Tam Hue: Ethnic Identity among Second-Generation Vietnamese American Adolescents

TÂM HUỆ | Tu thư Sen Trắng giới thiệu: Chiến tranh Việt Nam kết thúc nhưng đồng thời thế giới phải chứng kiến làn sóng nhập cư người Việt vào Hoa Kỳ, và con số đã tăng đều đặn từ khoảng 230.000 người vào năm 1980 lên hơn hai triệu người vào năm 2017 (Cục…

Hồng Liên | Tu thư Sen Trắng biên tập: Tu học từ xa (Distance Learning) là gì? Lợi ích của việc tu học từ xa

Để tiến tới một chương trình tu học-huấn luyện “từ xa” chính thức (?) Từ kinh nghiệm của trận đại dịch Covid-19 vẫn đang trong vòng ứng phó và chưa hoàn toàn chế ngự được khi các biến thể của vi-rút vẫn là mối nguy cho đời sống nhân quần xã hội, cùng lúc trực…