Tâm Hòa lược dẫn và giới thiệu: Giữa mùa đại dịch nghĩ về lẽ bình thường – “New Normal,” hay để tiến tới mô hình tu học từ xa (Distance Learning).

Đại dịch COVID-19 là một cuộc khủng hoảng toàn cầu, đã gây ra sự gián đoạn chưa từng có đối với các định chế xã hội, đặc biệt là lãnh vực y khoa. Trong tình hình chung, có ít nhất 190 quốc gia đã yêu cầu đóng cửa hoàn toàn hoặc một phần các hệ…

Nguyên Mẫn giới thiệu | Nhìn Ra Thế Giới: Tổ chức Phật Giáo Quốc Tế Soka Gakkai

Có một điều gì đó, gần gũi với tổ chức chúng ta hay không? Với hình thái tổ chức ban đầu kiểu “đây gia đình”, khai sinh trong bối cảnh lịch sử của thập niên 30, chiến tranh và, những vị tiền bối sáng lập không tránh được cảnh giam cầm vì “tội tư tưởng”,…