Andrew Yip and Sarah-Jane Page: Understanding Young Buddhists | Living Out Ethical Journeys | Chapter 1-E: Contextualising the Research: Living, Crossing and Dwelling | Structure of the Book

TÂM KHUYẾN | Tu thư Sen Trắng lược dẫn: Những nghiên cứu của giới học giả về giới trẻ Phật giáo hiện nay, nói chung, vẫn còn rất ít ỏi. Tìm hiểu Giới Trẻ Phật Giáo, là bước vào hành trình tâm linh tháo vát và sáng tạo của tuổi trẻ, xuyên qua những thực…

Hồi Ký Nguyễn Xuân Thu: Chương 6: Nhà xuất bản trong ga-ra xe hơi | Chapter 6 The Publishing House in the Garage

Trích “Hành trình từ trường làng đến Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam” (Hồi ký) của GS Nguyễn Xuân Thu. Người Việt Book xuất bản lần thứ nhất tại Hoa Kỳ, 2014   Chương 6: Nhà xuất bản trong ga-ra xe hơi Đến Úc khoảng chưa đầy hai tuần lễ mà có được một…