Diệu Nghiêm (tin ảnh): Những hình ảnh đầu tiên của phái đoàn BHD/GÐPT/VN/HK tại Bangkok, Thailand – Ðại Hội GÐPTVN trên Thế Giới và Ðại Hội GÐPTVN tại Hải Ngoại, 2016

“Hoạt động Gia đình Phật tử không tách rời ra khỏi tình tự dân tộc.  Những đau thương của dân tộc chính là những thương đau của bản thân chúng ta.  Không phải chúng ta chỉ nghĩ đến đào tạo các em trở thành những Phật tử chân chính mà còn đào tạo các em thành những con người Việt Nam, những con dân đất Việt đúng với truyền thống dân tộc: tự lập, tự cường, không vọng ngoại và biết giữ lấy lề dù cho giấy có rách.  Cái ý chí ấy đã bao lần cứu được quê hương khỏi những cuộc xâm lăng tàn bạo nhất của Thế giới.  Cái ý chí và cái truyền thống đó đã được thấm nhuần trong tinh thần đại hùng đại lực của Phật giáo mà lịch sử đã chứng minh.

(…)

Nếu không nuôi dưỡng và phát huy cái ý chí ấy thì hoạt động của Gia đình Phật tử chúng ta cũng sẽ chỉ là múa máy quay cuồng có tính cách giải trí vô bổ mà thôi.

Con đường của chúng ta đã được vạch ra. Con đường tuy đầy chông gai nhưng sáng chói…”

(trích tài liệu “Gia Trưởng” của cố H.Tr Như Tâm Nguyễn Khắc Từ)

 

 

Leave a Reply