Ngô Thế Vinh: Sinh Cảnh Toàn Cầu và Những Con Đập “Made In China”

Ðặc san Hoa Ðàm số 3, chủ đề Phật Giáo Ứng Dụng và Môi Sinh. Chủ trương: Hoa Ðàm Group. Kết Tập: Nguyên Túc, Tâm Thường Ðịnh, Quảng Pháp. “Nước trở nên quý, và càng quý hơn trong tương lai, sẽ trở thành ‘Vàng Xanh’ của thế kỷ XXI” “L’eau est devenue chère, et elle sera encore plus à l’avenir,  ce qui…

Như Hùng: Hạnh Phúc Quanh Ðây

Hạnh phúc hay sự an lạc đích thực là nỗi khát vọng lớn lao, niềm mơ ước không bến bờ trong mỗi chúng ta. Dẫu cho đêm ngày trăn trở hằng mong có được, nhưng mấy ai trong chúng ta có trọn. Thỉnh thoảng, nó nhẹ nhàng lướt qua vẫy tay chào mời rồi lại…

Sen Trắng sưu lục: Thư Thầy*

Anh Chị em thân mến, Kỳ Đại Hội của Anh Chị em tại Bồ Đề Đạo Tràng Ấn Độ, Giáo Hội chưa ra văn bản công nhận là vì Giáo Hội lúc đó Cơ cấu chưa hoàn chỉnh, Văn phòng II Viện Hóa Đạo đã không báo cáo đầy đủ, rõ ràng… Nay tình hình sinh hoạt của Giáo…

Sen Trắng kết tập: Ðọc lại Quyết nghị của các kỳ Đại Hội I, II, và III, GĐPT Việt Nam Trên Thế Giới

QUYẾT NGHỊ Của Lễ Hội Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới (kỳ I) vào các ngày 7, 8 và 9 tháng 11 năm 2004 tại Bồ Ðề Ðạo Tràng, Ấn Ðộ. Chúng tôi, toàn thể thành viên Cựu Huynh Trưởng và Ban Bảo Trợ, Ðại Diện Huynh Trưởng Gia Ðình Phật Tử…

Nhân Ðại Ðội GÐPTVNTG kỳ IV, 2016, đọc lại “Lời Dặn Dò” của Cố Huynh Trưởng Cấp Dũng Nguyên Ngộ Nguyễn Sỹ Thiều

(15.6.1927 – 24.7.2011) Cố Huynh Trưởng Cấp Dũng GÐPT Việt Nam, Nguyên Ngộ Nguyễn Sỹ Thiều (15.6.1927 – 24.7.2011) (Cố vấn BHDGÐPTVNTG) Lời thưa ST: Cố Huynh Trưởng Nguyên Ngộ Nguyễn Sỹ Thiều, nguyên Cố Vấn BHD/GÐPT Việt Nam trên Thế Giới, trong lần Ðại hội kỳ II tại Bangkok, Thái Lan, 2008, đã có mấy “lời dặn dò”…