Thích Thắng Hoan: Thông Bạch Phật Ðản PL. 2563 – 2019

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ VIETNAMESE AMERICAN UNITED BUDDHIST CONGREGATION HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM CHÁNH VĂN PHÒNG 704 East “E” Street, Ontario, CA 91764 – U.S.A. – Tel & Fax: (909) 986-2433  —— THÔNG BẠCH PHẬT ĐẢN PL. 2563 – 2019 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch chư tôn Thiền Đức Tăng, Ni,…

TRƯỞNG LÃO Hòa thượng Thích Quảng Độ: THÔNG ĐIỆP PHẬT ĐẢN PL.2563 CỦA ĐỨC ĐỆ NGŨ TĂNG THỐNG, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT – Kính bạch Chư Tôn Trưởng Lão, Chư Hòa-thượng, Thượng tọa, Đại Đức Tăng-Ni, – Kính thưa Đồng bào Phật tử trong và ngoài nước. Nhẫn, khổ hành bậc nhất; Niết-bàn, lạc tối thượng. Đây là lời Phật dạy. Nương theo lời dạy của Đức Thế…

Sen Trắng: Lễ Hiệp Kỵ Chư Tôn Đức Lãnh Đạo và Họp Giáo Hội đầu năm 2017 (tin ảnh)

Santa Ana, CA – Như bản tin Sen Trắng hôm 14 tháng Ba, 2017, năm nay GHPGVNTNHK đã long trong thiết lễ Lễ Hiệp Kỵ tại Chùa Bát Nhã (Văn Phòng Thường Trực Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK), hôm Thứ Bảy, ngày 18 tháng 3 năm 2017. Ðông đảo đồng bào Chúng Phật tử tại gia hiệp cùng…

GHPGVNTN/HK: Thư Cung Thỉnh/Mời Dự Lễ Hiệp Kỵ Chư Tôn Đức Lãnh Đạo và Họp Giáo Hội đầu năm 2017

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ VIETNAMESE AMERICAN UNITED BUDDHIST CONGREGATION HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH COUNCIL OF MANAGEMENT CENTRAL OFFICE 4717 W. First Street, Santa Ana, CA 92703 – U.S.A.  |  Tel.: (714) 548-4148  /  (714) 571-0473 Thư Cung Thỉnh/Mời Dự Lễ Hiệp Kỵ Chư Tôn Đức Lãnh Đạo và Họp…

GHPGVNTN/HK: Thông Bạch Xuân Đinh Dậu – 2017

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ VIETNAMESE AMERICAN UNITED BUDDHIST CONGREGATION HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM CHÁNH VĂN PHÒNG 740 East Street., Ontario, CA 91764 – U.S.A. | Tel. & Fax: (909) 986-2433 Thông Bạch Xuân Đinh Dậu – 2017  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch chư…

Sa Môn Thích Thắng Hoan: Thông Bạch Vu Lan PL 2560 của Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN Hoa Kỳ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ VIETNAMESE AMERICAN UNITED BUDDHIST CONGREGATION HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM CHÁNH VĂN PHÒNG 704. East “E” Street., Ontario, CA 91764 – U.S.A. | Tel. & Fax: (909) 986-2433  ————- THÔNG BẠCH VU LAN PHẬT LỊCH 2560 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính…