Thích Nguyên Chứng*: Tổng Luận về Yết Ma (kỳ 2)

CHƯƠNG MỘT TỔNG LUẬN VỀ YẾT-MA TIẾT 1  YẾT-MA TRONG SINH HOẠT CỦA CỘNG ĐỒNG TĂNG LỮ 1. KHÁI NIỆM TỔNG QUÁT VỀ CỘNG ĐỒNG TĂNG LỮ Tăng hay nói đủ là Tăng-già, là phiên âm từ saṅgha của tiếng Phạn. [1] Nó có nghĩa là một chúng hội, một cộng đồng mà các thành…